Tänk färdigt – spara på citattecknen

De största problemen i brukstexter som skrivs av vuxna personer är inte grammatikfel, stavfel eller ens felaktiga särskrivningar. Istället är det skribenternas svårigheter att få fram huvudbudskapet och tydligt redovisa sina tankegångar som gör texterna svåra att förstå. Och det är ganska självklart – om man inte riktigt vet vad man vill ha sagt är det mycket svårt att uttrycka det klart och tydligt. Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta, som Esias Tegner skrev. Ett säkert tecken på att du inte riktigt har klart för dig vad du vill ha sagt är när du frestas att skriva många citattecken. 

Hur använder du citattecken?

Vissa skribenter använder citattecken tillsammans med ett ord eller uttryck som bara nästan är det som de vill ha sagt. Tecknet blir till ett litet gömställe för att lägga en dimridå kring ett ord eller en fras som man inte tycker är riktigt på pricken. Eller också använder man det för att modifiera sin utsaga och låta läsaren förstå att man inte till fullo ställer sig bakom påståendet. Problemet är att det blir mycket svårt för läsaren att tyda dessa hemliga signaler och gömställen. I våra skrivregler har vi ju bestämt att citattecken ska användas så här:

  • Kring citat: ”Detta är ett litet steg för människan, men ett stort steg för mänskligheten.”
  • Kring titlar: Den här veckan har jag läst ”Om en pojke”.
  • För att markera ironi: Han hade ”bara” 4 miljoner i årsinkomst.
  • För att framhäva ett uttryck: Helena tycker inte att vi ska skriva ”skall”.
    .

Om skribenten frångår dessa regler och börjar sätta citattecken i andra sammanhang är risken stor att modifieringen förväxlas med ironi. Eller hur skulle du tolka följande mening:

Han är ”expert” inom sitt område och på seminariet tog han upp ”de rätta” frågorna.

Det troliga är att skribenten här inte varit riktigt säker på vad som krävs för att kalla en person expert och därför satt citattecken runt ordet. Dessutom kände skribenten kanske att det var oprecist att använda frasen de rätta frågorna och istället för att precisera har frasen fått citattecken. Risken är att vi som läser uppfattar detta som ironi och tror att en medioker kännare har stått och pladdrat om en massa ovidkommande saker.

Var sparsam med citattecken

Var alltså sparsam med citattecken och red ut dina tankegångar innan du betraktar texten som färdig. Det är i sig inget fel att ha outredda tankar när man börjar skrivprocessen – skrivandet kan till och med hjälpa till att reda ut dem. Men se till att det blir klart och tydligt när texten ska publiceras eller distribueras. Citattecken är ett dåligt gömställe! De snarare framhäver än döljer en osäker skribent.