Mötesteknik – när vi samlas för att kommunicera

På arbetsplatser har vi ofta möten. Möten för att informera, planera, besluta, stämma av, samla in idéer och förslag, samråda, återkoppla, utbilda och utbyta erfarenheter. Ibland en sak i taget, ibland det mesta på en gång. Möten kan vara ett otroligt effektivt sätt att komma framåt i arbetet. Men det kan också vara ett arbetssätt som […]