Hälsnings- och avskedsfraser i mejl

I dag jobbar de allra flesta på en arbetsplats där de förväntas kommunicera via e-post. Vi får ofta frågor om hur man ska uttrycka sig i e-brev. Mestadels handlar frågorna om hur man ska formulera sig för att framstå som artig och vänlig men ändå professionell. Ofta är det hälsnings- och avskedsfrasen som frågeställarna funderar […]