• Lättläst språk med relevant innehåll

  Lättlästa texter kan skrivas på olika sätt. En del personer som har lässvårigheter behöver bara ett lättläst språk – inte ett förenklat innehåll. Här ska du få några tips om vad du ska tänka på när du skriver sådana texter. Vem ska läsa texten? Om du vill skriva lättlästa texter ska du först göra en ordentlig […]
 • Skriv lättläst för lättare läsning

  En internationell undersökning av vuxnas läsförmåga visar att en fjärdedel av alla svenskar inte lever upp till kraven på läsförmåga i årskurs nio. Två miljoner svenskar kan inte läsa en dagstidning med full förståelse och har svårt att läsa och förstå information från till exempel myndigheter, skolor och försäkringsbolag. De flesta är dock inte medvetna […]
 • Skriva för dyslektiker

  Visste du att mellan fyra och åtta procent av alla svenskar har dyslexi, det vill säga mellan 330 000 och 660 000 personer? Dyslexi har ingenting med begåvning att göra – däremot tycker många dyslektiker att det är jobbigt att läsa och skriva. Det kan vara svårt att hitta rätt ord vid rätt tillfälle och […]
 • Dubblerad information hjälper, tautologier stjälper

  En företeelse som vi ofta får frågor om är så kallade tautologier, det vill säga onödig dubblering av information. Många blir lite otåliga när ämnet kommer på tal och menar att språket blir pratigt och oslipat av tautologier. Men gränsen för vad som är onödig dubblering är subjektiv. Vi behöver vara tydliga i både det […]
Back to top