Svenskans rättesnöre uppdaterat: Nya Svenska Akademiens ordlista

Med viss oregelbundenhet kommer Svenska Akademien med en ny upplaga av ordlistan, och sedan några veckor tillbaka ligger det en ny tjock upplaga och frestar på de svenska bokdiskarna. Det är den trettonde i ordningen och det har förflutit åtta år sedan sist.

Beskriver och normerar

Svenska Akademiens ordlista, SAOL, ska spegla och beskriva det språk som används av svenska folket vid tiden för utgivningen. Men den har också blivit högsta norm för ordens stavning och böjning. Om två ordlistor ger olika besked, så är det alltså SAOL som gäller.

Över 10 000 nya ord

I den här upplagan har ordlistan utökats med 10 500 nya ord. Så många nya ord har inte tillkommit samtidigt sedan 1950-talet. I förra upplagan var det till exempel bara cirka 5 000 nya ord.

Men vad är det för nya ord som kommit med i den senaste upplagan? Det är förstås en del utländska lån som till exempel tsunami. Och så har akademien tagit in några ord från invandrarsvenskan, exempelvis keff, guss och dissa. Men många av nyheterna känns väldigt svenska och man skulle kunna tro att vi alltid hade haft dem i språket, till exempel dokusåpa och sockerbomb.

Speglar språket i sin tid

Om du råkar ha en äldre upplaga av SAOL i din bokhylla kan du se hur språket speglar sin samtid och dess företeelser. I den tionde upplagan hittar du till exempel ordet streaking. Om du drar på munnen när hör det är du förmodligen född på 60-talet eller tidigare. Streaking var nämligen en mycket tidstypisk företeelse på 70-talet som innebar att springa naken på offentliga platser i syfte att väcka förargelse. Hå hå, ja ja, det var då det. Men på samma sätt kommer vi säkert att le överseende åt något ord ur den här upplagan om ett par decennier.

W har blivit självständigt

Med den senaste upplagan av SAOL har vi också fått en ny självständig bokstav i det svenska alfabetet: bokstaven W. Den sorteras inte längre in under enkelt V utan blir en bokstav med egen placering efter bokstaven V.