Styckeindelning framhäver textens röda tråd

Klarspråk handlar om alla textens nivåer: innehåll, struktur och form, ordval och slutligen stavning och skrivregler. I dag vill jag fokusera på textens struktur och form, eller närmare bestämt stycke­indelningen. Dela in texten i logiska och grafiskt tydliga stycken, så kommer dina läsare att tacka dig.

Syftet med att dela in texten i stycken är att göra logiken i texten tydlig och hjälpa läsaren att följa textens röda tråd. Dessutom blir texten luftigare och lättare att hänga med i. En enda lång text utan några stycken alls är väldigt svårläst – det är oklart för läsaren var skribenten byter ämne och vad som hänger samman med vad. Jämför de två texterna här nedanför så förstår du vad jag menar.

Text indelad i stycken

Det finns många ätliga svamp­sorter i Sverige. Det är dock viktigt att se upp för sorter som liknar de ätliga svamparna, men som i själva verket är giftiga.

När du plockar svamp bör du därför ha med dig en svampbok som hjälper dig att se skillnad på ätliga och oätliga sorter. Du kan också ha med dig en kunnig person, till exempel en svamp­konsulent.

När du har hittat dina ätliga svampar ska du naturligtvis tillaga dem, till exempel i en god svamp­risotto eller en mustig svampsås till exempelvis pasta. Det finns många bra recept på internet.

Samma text i ett långt stycke

Det finns många ätliga svamp­sorter i Sverige. Det är dock viktigt att se upp för sorter som liknar de ätliga svamparna, men som i själva verket är giftiga. När du plockar svamp bör du därför ha med dig en svampbok som hjälper dig att se skillnad på ätliga och oätliga sorter. Du kan också ha med dig en kunnig person, till exempel en svamp­konsulent. När du har hittat dina ätliga svampar ska du naturligtvis tillaga dem, till exempel i en god svamp­risotto eller en mustig svampsås till exempelvis pasta. Det finns många bra recept på internet.

En tankegång per stycke

Hur gör man då? En tumregel är: en tankegång, ett stycke. Byter du tankegång – byt också stycke. Använd nyckelord som berör ämnet i varje stycke för att behålla textens röda tråd, som ordet ”svamp” i exemplet ovan.

I exemplet har jag delat in texten i tre stycken, eftersom den behandlar tre olika aspekter (tankegångar) av svamp. Det första stycket innehåller generell information om ätliga och oätliga svampar. Det andra stycket handlar om hur du bär dig åt för att skilja de ätliga sorterna från de oätliga. Det sista stycket tipsar om vad du kan göra med dina nyplockade läckerheter.

Sammanfatta varje stycke med en mening

En bra regel att förhålla sig till är att du ska kunna sammanfatta varje stycke med en enda mening. Om det lyckas kan du dessutom prova att använda meningen som mellanrubrik till stycket – en trevlig bonus när du ändå är igång.

Om du märker att det är svårt att sammanfatta stycket i bara en mening tyder det på att stycket innehåller mer än ett ämne. Då kan du behöva dela upp stycket i två eller fler stycken.

Styckeindela helst med blankrad

Hur ska styckena se ut rent grafiskt då? Jo, du kan välja att dela in texten antingen med blankrad mellan styckena, som jag har gjort i min exempeltext, eller med hjälp av indrag. Indrag innebär att du låter styckets första rad börja en liten bit längre in än de andra raderna i stycket.

Indrag är ett vanligt verktyg i tryckta böcker. I texter som ska läsas på webben passar dock blankrad bättre – det ger texten mer luft och är ofta lättare att läsa på skärm.

Undvik hybridstycken

Ett fenomen som du bör se upp med är så kallade hybridstycken, eller halvnya stycken. Det är när du bara gör en ny rad, utan vare sig blankrad eller indrag. Det gör att läsarna blir osäkra på om det är ett nytt stycke eller inte.

Om texten dessutom får nytt innehåll eller en ändrad teckenstorlek kan styckena förskjutas. Då kan det bli riktigt otydligt var det nya stycket börjar. Hybridstycken förstör helt enkelt logiken i texten:

Det finns många ätliga svampsorter i Sverige. Det är dock viktigt att se upp för sorter som liknar de ätliga svamparna, men som i själva verket är giftiga.
När du plockar svamp, ha med dig en svampbok som hjälper dig att se skillnad på ätliga och oätliga sorter. Du kan också ha med dig en kunnig person, till exempel en svampkonsulent.

Lycka till med styckeindelningen!

Anna Grytzell, din personliga språkrådgivare