Språkpriser stimulerar

 

Det finns många yrkesgrupper som arbetar med språk med lite olika infallsvinklar: översättare, språkvårdare, skribenter, journalister, informatörer, teknikdokumentatörer, copywriter, tolkar och så vidare. Du som prenumererar på det här språkbrevet håller säkert på med språk på ett eller annat sätt, och kanske till och med ingår i någon av grupperna ovan.

Många språkarbetare sitter på sin kammare och får inte så mycket input från omvärlden. Många tycker att språkkänslan stelnar eller att de fastnar i gamla hjulspår när de inte kan diskutera språkval löpande. I Sverige och på många håll i världen försöker man stimulera till språkutveckling och språkvårdande åtgärder hos språkarbetare genom att dela ut olika priser.

Sverige har språkpriser

Sveriges Radio har sedan 1987 delat ut sitt språkpris. Det ska inspirera radiopratarna att använda och utveckla en god språkbehandling i radio. Priset har två kategorier: ett till lokalkanaler och ett till rikskanaler. Pristagaren får 20 000 kronor för att ha använt en ”föredömlig behandling av svenska språket”.

Sedan 2001 finns också priset Klarspråkskristallen som delas ut av Språkrådet för ett klart och begripligt offentligt språk. Kristallen är en belöning för goda resultat i arbetet för klara texter, och ska stimulera till fortsatta språkvårdsinsatser. Det delas ut årligen till en myndighet, en kommun eller ett landsting. Belöningen är en vacker glaskristall och äran.

England har språkpriser

I Storbritannien kan man ansöka om att få märka sina webbsidor och dokument med The Crystal Mark. De krav som ställs på texterna är välbekanta för alla som jobbar med språkvård och klarspråk: enkla meningar, konsekvent ordval, logisk struktur och läsarvänlig formgivning. Den här kristallen är alltså inget pris, utan snarare en standard, och den är faktiskt internationell i och med att den kan tillämpas på alla engelskspråkiga webbplatser och dokument. Symboliken med kristallklart har den svenska Klarspråkskristallen hämtat härifrån.

Norge har språkpriser

Även vårt grannland i väst har sedan ett par år delat ut språkpriser. Det norska språkrådet har två utmärkelser för framstående användning av norska i facklitteratur: en utmärkelse för norsk originaltext och en för översättning.

Hela världen möts i Stockholm

I juni kommer språkintresserade människor från hela världen till Stockholm för att delta i konferensen Plain 2011. Den kommer att handla om språk och språkarbete ur flera intressanta perspektiv, men framför allt om hur man kan arbeta för att ge språkarbetaren verktyg och infrastruktur för sitt fackområde. Det kommer föreläsare från världens alla hörn, och bland annat får du höra flera av språkprisvinnarna berätta om hur de nått sina framgångar. Det här blir ett bra sätt att motionera språkkänslan, diskutera eller lära sig nytt, eller kanske bara få in lite friska fläktar på hjärnkontoret.

Anki Mattson, din personliga språkrådgivare