Språkkonsulterna pratar textgranskning på Översättardagarna i Helsingfors

I mitten av februari åker Anki Mattson och Sara Rösare till de populära Översättar­dagarna i Helsingfors för att hålla en work­shop om text­granskning. Inbjudan kom efter en fin recension av deras bok Uppdrag text­granskning i den finlands­svenska tidskriften Språk­bruk.

Sara och Anki, författarna till boken Uppdrag textgranskning

Översättar­dagarna anordnas av Finlands kommun­förbund, som ett till­fälle för fort­bildning för kommunala och statliga över­sättare. Årets upp­laga har väckt stort intresse: den blev tidigt full­bokad, en ny lokal bokades och nu är det full­bokat igen. Så vi är extra stolta över att vara med just i år.

Vad vill över­sättare veta om text­granskning?

Temat för work­shoppen är alltså text­granskning. Det är i allra högsta grad ett relevant ämne för över­sättare. Sara berättar om en del av inne­hållet:

– Vi kommer till exempel att ta upp svårig­heterna med att granska sin egen text, eftersom många över­sättare ofta behöver göra det. De är också nyfikna på hur man hanterar fack­termer i en text som ska förstås av en bred målgrupp. Ja, och så hoppas vi att det blir mycket diskussion förstås, till exempel om hur mycket eller lite en granskare får ändra i texten.

Workshop – lärorikt för alla parter

Både Sara och Anki ser fram emot Översättar­dagarna. Att hålla en work­shop innebär ju inte bara att dela med sig av kunskaper, utan också att själv utvecklas och lära sig nytt.

– Det är alltid spännande att diskutera text­granskning med andra proffs, säger Anki. Dessutom ska det bli intressant att få en inblick i över­sättarnas arbete i det två­språkiga Finland, och höra mer om utmaningarna i den kontexten.

Översättardagarna äger rum den 14–15 februari i Helsingfors.

Om handboken Uppdrag textgranskning