Språket är en del av användbarheten

Användbarhet är ett begrepp som man ofta förknippar med grafisk design – det är designen som ska vara anpassad efter användarens behov och förutsättningar. Språkkonsulterna arbetar med användbarhet för webbsidor och interaktiva system och hela tiden har vi vårt perspektiv på ämnet – det språkliga perspektivet. Även språket måste nämligen vara anpassat efter användarens behov och förutsättningar. Språket är en väsentlig del av gränssnittet och har en minst lika viktig pedagogisk funktion som designen.

Begreppet användbarhet

Användbarhet är både en fackterm och ett allmänspråkligt ord, därför är det viktigt att slå fast att det är facktermen vi pratar om i det här språkbrevet. Till vardags associerar vi en användbar pryl med en pryl som har många användningsområden. Exempelvis kan en schweizisk armékniv eller en fiffig matberedare vara mycket användbar. Men i fackspråket handlar användbarhet snarare om hur lätt prylen är att använda och fokuserar mer på ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse för användaren.

Språket är en del av gränssnittet

En grundläggande princip inom användbarhet är att alltid låta användaren behålla kontrollen över sin egen användning av systemet. Det innebär att du aldrig någonsin bör låta saker och ting aktiveras automatiskt utan alltid låta användaren aktivera alla funktioner. Här spelar språket en betydelsefull roll – beskrivningen av vad som händer och vilka val användaren har måste vara genomtänkt och pedagogisk. Tyvärr är det här en del av gränssnittet som är styvmoderligt behandlad i många system. Det är dumt och synd, i synnerhet när det sker i onödan.

Om systemet ställer en fråga måste svarsalternativen vara entydiga. Titta på det här exemplet:
________________________________________

Vill du gå vidare till betalsidan?
Avbryt Nästa

Är du säker på att du vill lämna den här sidan och avbryta registreringen?
Ok Avbryt
________________________________________

Svarsalternativen till en ja- eller nejfråga bör alltid vara Ja och Nej. Annars leder sådana här små saker till att gränssnittet upplevs som rörigt och användarna uppfattar att de aldrig riktigt vet vad som händer. Samma effekt har ospecifika menyord, till exempel Övrig information eller Välkommen. Menyorden ska vara antingen helt entydiga eller bygga på etablerade konventioner, exempelvis Om oss eller Kontakta oss.

På en webbsida eller i ett interaktivt system finns det oftast ytterligare element som faktiskt är språk: länkar, knappar, värden i rullgardinslistor, ledord framför fält i formulär och så vidare. Alla dessa element kräver omsorg. Annars kan de bli vaga eller mångtydiga och resultatet blir att användaren inte lyckas genomföra sin uppgift.

Texten är ett av elementen på en webbsida

Texten betraktas ofta som det huvudsakliga innehållet på en webbsida. Det är inte alltid så, men oftast. Texten i sig måste också vara användbar, det vill säga ha ett ändamålsenligt innehåll, vara effektiv att läsa och ge tillfredsställelse till användaren. Det finns en mängd goda råd för att göra texten användbar, bland annat på sidan 10 tips för bättre webbtexter på vår webbplats. Det handlar om att tidigt ge svar på den fråga som finns i besökarnas huvud när de söker upp sidan så att texten blir ändamålsenlig. För att göra texten effektiv kan du använda de här etablerade greppen för att öka textens läslighet:

  • tydliga underrubriker som fungerar som vägvisare och innehållsdeklaration för ett stycke
  • kärnmeningar, det vill säga inledande meningar som sammanfattar styckets huvudtanke (ibland kallas tekniken med kärnmeningar för frontlastning)
  • punktlistor som ger textens utseende liv och siluett och hjälper ögat att få fäste

Design och språk i skön förening

De bästa systemen och webbplatserna är oftast resultatet av ett nära samarbete mellan skickliga formgivare och skickliga skribenter som har goda kunskaper om användbarhet och användarbeteenden. Men du kommer långt med en god portion pedagogiskt förhållningssätt och en checklista. Hör gärna av dig till oss om du vill ha råd och tips!

Podd om språk och användbarhet

Lyssna på Språkpodden där vi gör en djupdykning i användbart språk.