Revidera mera – fem steg som förbättrar din text

Många tror att proffsiga skribenter kan spotta ur sig en perfekt text direkt. Men det är inte sant: de allra flesta skriver först ett utkast som de sedan bearbetar flera gånger innan det blir en färdig text. Gör som proffsen! Lägg tid på att revidera din text före publicering, så ökar chansen för att budskapet når fram till läsaren.

1. Låt texten vila innan du börjar redigera

Har du skrivit klart ditt första utkast av texten? Eller har du kanske fastnat helt? Låt texten vila en stund! Lämna den och gör något helt annat, så får du välbehövlig distans till skrivandet. Om du har bråttom fungerar det att låta texten vila över toa­besöket eller lunchen – det viktigaste är att du över huvud taget kommer ifrån den.

När du sedan kommer tillbaka ser du ofta texten med en ny och fräsch blick. Då kan du enklare upptäcka oklarheter, hitta smidigare formuleringar och stryka överflödiga delar.

2. Be en kollega tycka till

Be en kollega läsa ditt utkast. Försök att hitta någon som har lika mycket (eller lite) förkunskap om ämnet som målgruppen. Skicka gärna med frågor som din kollega kan utgå ifrån: Når budskapet fram? Står den viktigaste informationen först? Är språket begripligt? Annars är risken att du bara får vaga synpunkter i stil med ”det ser bra ut”.

Vi på Språkkonsulterna ber ständigt varandra om respons innan vi publicerar eller skickar en text. Vårt språkbrev är ett ypperligt exempel på det. Det är alltid minst en kollega som granskar texten kritiskt, från innehåll och struktur till menings­byggnad och ordval. Sedan får en annan kollega korrektur­läsa språkbrevet i sin färdiga form, så att inga slarvfel har smugit sig in längs vägen.

3. Testa texten på målgruppen

Det mest effektiva sättet att se om texten fungerar är att testa den på målgruppen – de läsare som du försöker nå. Låt en eller flera personer läsa texten, och ställ sedan frågor för att se om de har förstått innehållet. Du kan också be dem utföra specifika uppgifter eller hitta någon särskild information – hur väl de lyckas avslöjar snabbt om texten gör sitt jobb eller inte.

Om du kan, testa texten på personer som har svårt för att läsa av olika anledningar. De fångar nämligen inte bara upp allt som andra läsare ser, utan även mycket annat som kan göra texten otydlig. På så sätt blir testresultatet mer hel­täckande.

4. Gör en stavningskontroll för att hitta slarvfel

När jag korrekturläser texter åt organisationer hittar jag ofta språkliga fel som stavnings­kontrollen har markerat, men som skribenten inte har åtgärdat. Gör inte den missen, utan ta vara på stavnings­kontrollens finesser! Den hittar visserligen inte alla fel, och den har inte heller alltid rätt, men när kontrollen väl markerar något är det definitivt värt att undersöka det närmare.

5. Skriv ut texten och korrektur­läs på papper

Om du författar texten på datorn är det en god idé att skriva ut texten, för att sedan korrektur­läsa den på papper. Vi läser nämligen generellt sett sämre på dator­skärmar, eftersom vi tenderar att skumläsa texten och hoppa över information. På papper läser vi mer systematiskt, och därmed blir det lättare att hitta stavfel och andra otydligheter.

Till sist: det kan vara lockande att hoppa över revideringen och publicera texten direkt för att bli klar snabbare. Men hur mycket tid sparar det egentligen, och för vem? Genom att lusläsa och bearbeta texten kan du fånga upp oklarheter som annars hade förvirrat läsaren och orsakat såväl miss­förstånd som följd­frågor. Att revidera texten sparar alltså tid i längden – både för dig och för läsaren.

Sofia Olofsson, din personliga språkrådgivare

Vi kan revidera dina texter

Behöver du en utomståendes blick på texten? Hör av dig till oss! Vi hjälper dig gärna med allt från språkgranskning och textredigering till korrekturläsning.

Kontakta oss