Snedstreck i löptext – därför blir det otydligt

Använder du gärna snedstreck för att skilja mellan olika alternativ i löptext? Oftast är tanken att sådana snedstreck ska betyda eller. Men många gånger blir det oklart hur snedstrecket faktiskt ska tolkas. Det är alltid tydligare att skriva ut vad du menar än att använda snedstreck. Här får du tips om när snedstreck kan bli tvetydigt och hur du kan skriva i stället. 

Snedstreck fungerar ungefär som förkortningar

För snedstreck gäller ungefär samma sak som för förkortningar: Det är användbart i till exempel tabeller där det är ont om utrymme. Men i löptext finns risken att snedstreck stoppar upp läsningen. Läsarna behöver pausa och tolka betydelsen av snedstrecket innan de läser vidare. Om de inte förstår riskerar du att läsarna tolkar din mening fel, eller att de ger upp och inte orkar klura ut vad du vill ha sagt.

Snedstreck som ska signalera alternativ kan bli tvetydigt

I löptext används snedstreck ofta för att visa på två olika alternativ. Snedstrecket har då betydelsen eller. Ibland framgår det ganska tydligt av sammanhanget vad snedstrecket betyder, till exempel när alternativen ställs i kontrast mot varandra eller när de inte kan vara uppfyllda samtidigt.

Det som däremot kan ställa till problem för läsarnas förståelse av texten är om du använder snedstreck i stället för och. Titta på exemplet med patienter och personal här nedanför. Det är helt enkelt ett för stort tankehopp för de flesta läsare att komma fram till att snedstrecket betyder och. Den analysen måste du göra och förmedla till läsarna.

 

Skriv så här

Ange i formuläret om du jobbar eller studerar.

Vid intagningsstopp räknas samtliga patienter och personal som potentiella smittbärare.

Skriv inte så här

Ange i formuläret om du jobbar/studerar.

Vid intagningsstopp räknas samtliga patienter/personal som potentiella smittbärare.

Det finns också andra skrivsätt som blir tvetydiga. Finns det både en distriktssköterska och en sjuksköterska i brukarteamet, eller bara en av dem? Eller är de i själva verket en och samma person?

Skriv så här

I brukarteamet finns både en distriktssköterska och en sjuksköterska.

I brukarteamet finns antingen en distriktssköterska eller en sjuksköterska.

I brukarteamet finns en sjuksköterska som också är distriktssköterska.

Skriv inte så här

I brukarteamet finns en distriktssköterska/sjuksköterska.

Även här blir det tydligare att skriva ut vad du menar. Då slipper du förhoppningsvis frågor och minskar risken att läsarna gör fel.

Undvik att skriva och/eller

Men hur är det med uttrycket och/eller? Den konstruktionen använder ju många när de menar att antingen båda eller det ena alternativet kan gälla. Är det kanske en lösning på problemet? Nja. Det blir faktiskt precis lika otydligt. Som skribent är det du som måste avgöra hur alternativen förhåller sig till varandra. Det ansvaret ska inte hamna på läsarna.

För det mesta räcker det med eller. Behöver du verkligen ta med båda betydelserna och och eller kan du skriva ut det i texten. Då råder det ingen tvekan om vad du menar.

Skriv så här

För att installera en eldstad krävs bygglov, startbesked eller både och från byggnadsnämnden.

Skriv inte så här

För att installera en eldstad krävs bygglov och/eller startbesked från byggnadsnämnden.

Välj en av två synonymer

Ibland kan det vara oklart om alternativen som skiljs åt av snedstrecket är synonymer eller syftar på olika saker. Är det till exempel någon skillnad på kund och brukare? Eller syftar det på samma grupp av personer? Var tydlig genom att välja ett av orden och använda det konsekvent. Om du måste ha med båda orden kan du skriva ut ett och mellan dem.

Skriv så här

Vi bemöter våra brukare med respekt.

Vi bemöter våra kunder och brukare med respekt.

Skriv inte så här

Vi bemöter våra kunder/brukare med respekt.

Skriv ut betydelsen perom och när det är möjligt

Snedstreck är också etablerat som förkortning för småord som perom och i. Även den användningen passar bäst i tabeller där det är ont om plats, medan de stoppar upp läsningen i löptext. Så överväg om det inte går lika bra att skriva ut hela uttrycket i löptexten.

Skriv så här

100 besökare per år

50 kilometer i timmen

Skriv inte så här

100 besökare/år

50 km/h

Sammanfattningsvis: Skriv ut vad du menar så besparar du läsarna många frågor och oklarheter. Lycka till!

Evelina Grenehed, din personliga språkrådgivare