Snart finns det en standard för klarspråk

Vi närmar oss en viktig dag för klarspråksarbetet i världen. Sedan drygt två år tillbaka pågår nämligen ett arbete med att ta fram en internationell standard för klarspråk, eller plain language. Om allt går som det ska kommer den internationella standardiseringsorganisationen ISO att godkänna och publicera standarden i juni i år.

Nu kanske du undrar vad världen ska ha en klarspråksstandard till? Behövs den verkligen? Och går det att formulera principer om språk i en internationell standard?

Vad säger klarspråksstandarden?

Standarden slår fast fyra principer för texter på klarspråk. En text på klarspråk ska vara

  1. relevant: läsarna ska  den information de behöver 
  2. lätt att hitta i: läsarna ska lätt kunna hitta informationen de behöver
  3. begriplig: läsarna ska lätt kunna förstå informationen 
  4. användbar: läsarna ska lätt kunna använda informationen.

En standard för alla språk – går det?

Målet är att klarspråksstandarden ska gå att använda på nästan alla språk. Det har varit en utmaning för arbetsgruppen som har tagit fram standarden. Speciellt svårt har det varit att ta fram principer om meningar. Resultatet är ganska allmänna principer som dessa (i vår översättning):

  • Använd en struktur på meningarna som läsarna känner igen.
  • Hjälp läsarna att se sambanden mellan meningar genom att inleda meningarna med känd information, innan du introducerar ny information.
  • Presentera bara en tanke i varje mening.

Krockar klarspråksstandarden och klarspråksprinciperna?

Klarspråksstandarden rimmar väl med de klarspråksprinciper som vi länge har haft i Sverige. Du som är bekant med klarspråk kommer alltså att känna igen dig i standarden. Men du kan troligen få en del nya idéer, till exempel om hur du kan arbeta metodiskt. Syftet med standarder är ju att ”skapa enhetliga och transparenta rutiner som vi kan enas kring” (SIS webbplats 8 mars 2023).

Vem behöver en standard om klarspråk?

I Sverige är vi lyckligt lottade som har en språklag. Den lyckan delar vi bara med ett fåtal andra länder. I stora delar av världen kan standarden därför ge klarspråksarbete en tyngd som det redan har i Sverige med hjälp av språklagen.

Kanske kan en standard också ha större chans att få genomslag i näringslivet än klarspråksprinciper från en myndighet? Företag kanske känner sig mer bekväma med att använda en standard? Det vore väl utmärkt!

Hur får jag tag i klarspråksstandarden?

När standarden är publicerad kan du köpa den hos Svenska institutet för standarder, SIS. Då kommer den att finnas på engelska. Vi hoppas väl alla att den ska översättas till svenska, men det är upp till SIS och SIS svenska kommitté för språk och terminologi (Språkkonsulterna deltar i den gruppen, så vi ska göra vårt bästa.). Standardens officiella namn kommer att vara ISO 24495-1, Plain language — Part 1: Governing principles and guidelines. 

Det kommer mera

ISO är redan på gång med nya, närliggande projekt: en standard om juridiskt klarspråk och en standard om att skriva för översättning. Så håll ögonen öppna, om du jobbar med text!