Skrivtester hjälper skribenter att utvecklas

Du ska ha god organisationsförmåga och mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Känner du igen formuleringen från allt fler platsannonser? Förmågan att kunna kommunicera skriftligt är avgörande för om en person lyckas bra i sitt arbete eller inte, i dag när i princip allt handlar om att kommunicera. Därför är det inte så konstigt att Språkkonsulterna får allt fler uppdrag som handlar om att göra skrivtest och bedöma jobbkandidaters skrivförmåga. Som vanligt vill vi gärna dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter.

Mät det du ska mäta

Att bedöma någons skrivförmåga handlar inte om att be någon förbättra en befintlig text. Då får du bara veta om personen är bra på att redigera eller inte. I våra tester har vi istället tagit fram en fiktiv situation. Sedan ska kandidaten skriva en text på cirka en A4 med hjälp av ett underlag, egna kunskaper och lite fantasi. Vi försöker utforma testen så att de (nästan) inte ställer några krav på faktakunskaper i ämnet, till exempel Skriv ett pressmeddelande om invigningen av kommunens nya lekpark. Sedan får kandidaten cirka en timme på sig att skriva texten.

Döm inte – bedöm!

Språk och kommunikation är allt för komplext för att man ska kunna dra skarpa skiljelinjer mellan rätt och fel. Därför har vi tagit fram en modell för att bedöma kandidatens text på fem nivåer:

1. Huvudbudskapet. Vi tolkar vad huvudbudskapet i texten borde ha varit utifrån uppgiften. Sedan kontrollerar vi att kandidaten har lyft fram huvudbudskapet i rubriken och tidigt i texten.
2. Perspektivet. Här tittar vi på innehållsurval, disposition, tilltal och avsändare i texten.
3. Stil. Vi bedömer språkets stil. Är det informellt, formellt, modernt och så vidare. Är den konsekvent genom hela texten, eller skiljer den sig åt mellan stycken?
4. Textlayout. Finns det huvudrubrik, underrubriker, styckeindelning, ingress? Andra formateringar där det passar, till exempel fetstil, kursiveringar?
5. Språkbehärskning och skrivregler. Här tittar vi på meningsbyggnad, meningslängd, textbindning, sambandsmarkörer, tema–rema, ordval och röd tråd. Vi kontrollerar också att texten är språkligt korrekt.

När vi är klara får kandidaten återkoppling där vi kommenterar både styrkor och svagheter. Vi diskuterar och förklarar hur vi har resonerat med en respektfull ton så att kandidaten förstår både själva bedömningen och hur hen kan utvecklas som skribent.

Samma test passar inte alla

Det är fler och fler som får upp ögonen för hur viktigt det är att få en bedömning av kandidaternas skrivförmåga. Det tycker vi är bra! Vi utför tester åt både kommuner, myndigheter, teknikkonsultföretag och rekryteringsfirmor. Åt flera av dem har vi tagit fram skräddarsydda upplägg så att testet känns relevant för de arbetssökande.