Skriver du för alla så skriver du för ingen

Målgruppen ”alla” finns inte. Som målgrupp för dina texter är gruppen ”alla” alldeles för spretig. Och du kan omöjligt lösa ”allas” problem med en enda text. Tipset är i stället att alltid ha en specifik målgrupp för ögonen när du skriver. I det här språkbrevet får du tips på hur du kan arbeta för att pricka in just din målgrupps behov, och koppla det till textens syfte och innehåll.

Vad är en målgrupp?

En målgrupp är en samling läsare som behöver få veta och förstå något om ett gemensamt ämne, så att de ska kunna göra vad de ska. Det behovet kan vara det enda som de har gemensamt, deras så kallade minsta gemensamma nämnare. I det här sammanhanget är allt annat sekundärt.

Vad har till exempel föräldrar gemensamt mer än att de har barn? Eller skattebetalare mer än att de betalar skatt? Kanske ingenting, och det spelar heller ingen roll. I det här exemplet är det massor som inte spelar någon roll för din text, som vad individerna i målgruppen jobbar med, vilken könsidentitet de har eller hur långa de är.

Hitta målgruppens minsta gemensamma nämnare

Låt oss anta att du är ordförande i en bostadsrättsförening. Nu ska barnvagnsrummen målas om, en port i taget, och du ska skriva en text som ska sitta i portarna. Textens syfte är att de föräldrar som bor i huset inte ska parkera sina barnvagnar i trapphuset medan rummet där de brukar parkera barnvagnarna är stängt.

Målgruppen har alltså den gemensamma nämnaren att de a) bor i huset och b) har barnvagn.

Koppla den gemensamma nämnaren till textens syfte

Koppla nu ihop den minsta gemensamma nämnaren med det du vill att läsarna ska göra: a) hålla trapphuset fritt från barnvagnar och b) hitta till det tillfälliga rummet.

Målgruppen

 • Alla i målgruppen bor i huset.
 • Alla i målgruppen har barnvagn.

Vad målgruppen ska göra

 • Föräldrarna ska hålla trapphuset fritt från barnvagnar.
 • Föräldrarna ska hitta till det tillfälliga barnvagnsrummet.

Välj ut innehåll som hjälper målgruppen att göra rätt

Vilken information behöver målgruppen för att göra rätt? För din egen skull kanske du gör en punktlista som du kan utgå från innan du börjar skriva själva texten. Det är ett bra sätt att se till att allt det viktiga kommer med.

Välj bort sådant som inte hjälper målgruppen att göra rätt, till exempel vilken färg som väggarna ska få. Den informationen kan vara intressant i ett annat sammanhang, för en annan målgrupp och ett annat syfte.

Passa också på att vikta innehållet: Det viktigaste först!

Målgruppen

 • Alla i målgruppen bor i huset.
 • Alla i målgruppen har barnvagn.

Vad texten ska innehålla

 • Barnvagnsrummet i port A ska målas om.
 • Ommålningen ska ske den 4 till 8 mars.
 • Barnvagnsrummet i port A är stängt under ommålningen.
 • Under ommålningen går det att ställa barnvagnarna i ett tillfälligt förråd i port B.
 • Det tillfälliga förrådet är märkt med ”Tillfälligt barnvagnsrum för port A”.
 • Det är inte tillåtet att ställa barnvagnar i trapphuset.
 • Det går att ställa frågor till fastighetsskötaren på fastighetsskotaren@fastigheten.se eller 000-000 00 00.

Lös målgruppens problem med texten
– och kanske dina egna på köpet

Genom att bena ut målgruppen kan du alltså lösa läsarnas problem samtidigt som du löser dina egna. Du lyckas nämligen se till att trapphusen varken fylls av barnvagnar eller arga lappar. Om du dessutom anpassar texten till varje port är framgången ett faktum.

Nu är det bara själva skrivandet kvar. Lycka till!