Skriva tillsammans – 6 principer för ett lyckat textsamarbete

Det där med kockar och soppa stämmer inte om texter. Soppa kanske blir sämre ju fler som är med och lagar den, men texter blir däremot ofta bättre om fler bidrar. Speciellt om vi kan hålla oss till några gemensamma principer när vi skriver.

Vi på Språkkonsulterna får ofta förmånen att bearbeta och skriva texter tillsammans med sakkunniga. Det är utmanande, spännande och roligt. Och resultatet blir alltid bättre än om vi sitter på olika håll och skickar texter fram och tillbaka mellan oss.

Arbetet går också mycket lättare om alla håller sig till några gemensamma principer. Om du deltar i ett textsamarbete kan du säkert påverka hur samarbetet ska gå till. Här delar vi med oss av våra erfarenheter av att skriva tillsammans. Kanske kan det hjälpa dig och dina medskribenter.

1. Gör en analys tillsammans

Börja arbetet med att bestämma vem ni skriver för och varför. Vilka är läsarna? Vad ska de kunna göra efter att ha läst? Och vad vill ni att de ska känna för er?

Skriv ner analysen och ha den framför er hela tiden i textarbetet.

2. Lyft fram det som redan är bra

Ni behöver etablera förtroende för varandra när ni börjar skriva ihop. Kom därför ihåg att alla behöver uppmuntran. Det är också lättare att förstärka människors goda beteenden än att ändra på deras dåliga. Peka därför på det som redan är gjort, och som faktiskt är bra. Det finns alltid något.

3. Dela med dig och utveckla dina medskribenter

Tänk också på att du inte bara är med och förbättrar en text. Du förbättrar samtidigt flera skribenter. Ju mer du och dina medskribenter lär er, desto bättre blir era texter även när ni skriver på egen hand.

4. Var sakliga när ni diskuterar texten

Håll er till det som ni har kommit överens om i analysen om textens mål och läsarnas behov. Utgå från det och etablerade råd och regler för texter och språk när ni diskuterar. Om ni har egna skrivregler, använd dem.

Hänvisa alltså till analysen och skrivregler i stället för till den egna magkänslan, det egna tyckandet. Säg hellre ”texten svarar inte på läsarnas frågor i rätt ordning”, än ”jag tycker att det här ska komma först”.

5. Prioritera läsarna framför den egna smaken

Påminn varandra om att texten inte är er personliga produkt. Ni skriver som representanter för en organisation. Ingen av er får skriva precis som ni själva skulle välja – ni ska skriva så att texten fungerar för läsarna.

6. Inse att tillräckligt bra är gott nog

Att kunna sätta punkt är en konst. Både för meningar, för en hel text och för ett gemensamt arbete i grupp. Som du mycket väl vet går det att fila på texter i det oändliga, men vi har aldrig oändligt med tid.