Hur skriver du en text som ska talas?

Skriver du talmanus, speakertexter, filmrepliker eller andra underlag som läses upp? Då finns det vissa knep du kan ta till för att språket ska låta naturligt. Här tipsar vi om hur du skriver text som ska talas.

Vi använder allt fler rörliga bilder på webbplatser och i sociala medier idag. Det är filmer och animeringar med allt ifrån presentationer och instruktioner till olika former av så kallad content marketing. Den rörliga bilden och det talade språket ersätter därmed den skrivna texten till viss del, vilket underlättar för många som har svårt att ta till sig information i textform.

Men även den rörliga bilden kräver att någon skriver texter. Vi måste förbereda de repliker som figurerna i en animering eller personerna i en film ska säga, eller den speakertext som ska åtfölja en informationsfilm. Ett manus måste skrivas, och det behöver vara anpassat till att framföras muntligt. Knivigt – men följ våra råd så går det lättare.

Språket i ett talmanus – någonstans mellan talat och skrivet språk

När du skriver en text som ska talas bör du eftersträva ett språk som liknar det talade språket. Lyssnaren ska helst uppfatta språket som talarens eget naturliga språk, som föds i stunden.

Men vårt spontana tal är fullt av omtagningar, pauser och utfyllnadsljud. Att skriva ett manus för att efterlikna det språket är ingen bra metod. Men du bör inte heller använda ett typiskt skriftspråk i ett talmanus. Det blir lätt ett språk med onödigt krånglig meningsbyggnad och tunga formuleringar, vilket kan låta stelt.

Idealet finns istället någonstans mitt emellan dessa språkformer – ett språk som är koncist och ”ekonomiskt” som skriftspråket, men med talspråkets flyt och naturliga meningsbyggnad.

Skriv för örat, inte för ögat!

Håll i minnet att du skriver för örat, inte för ögat! Läs meningarna högt för dig själv när du skriver för att se om de ”ligger bra i munnen”. Låter någon mening konstig och skriftspråklig? Pröva en annan formulering.

Skriv också talspråksformerna av ord – sen, såna och dom istället för sedan, sådana och de eller dem. På så sätt lockas inte den som läser in manuset att använda de skriftspråkliga formerna.

Testa manuset på en lyssnare

Berätta muntligt det du har att säga för en person – tänkt eller verklig – som överensstämmer med målgruppen du vill nå. Skriv sedan ner de formuleringar som låter bra och som du känner kan föra fram ditt budskap på ett effektivt sätt. (Ofta hjälper denna metod också mot idétorka – om du tvingar dig själv att formulera dina tankar högt, så är det lättare att komma igång med skrivandet.)

Upprepningar – viktiga i talat språk när läsaren inte kan gå tillbaka

I en skriven text kan läsaren alltid gå tillbaka om hen har tappat tråden eller inte förstår. Det fungerar inte med rörliga bildmedier. Upprepa därför viktiga ord och skapa kopplingar mellan meningarna. Presentera informationen enligt regeln: känd information först, ny information sedan. Följer du den principen underlättar du för lyssnaren att följa sammanhanget mellan de olika meningarna. Så här kan det se ut:

”Idag ägde en stor demonstration mot plågsamma djurförsök rum i Stockholm. I demonstrationen deltog bland andra Centerns och Liberalernas ungdomsförbund. Dessa båda förbund startade nyligen en gemensam namninsamling … ”

Ge lyssnaren en chans att haka på

Börja inte en mening med ett nyckelord eller ett viktigt namn. Det är lätt hänt att lyssnaren missar det och då får svårigheter att följa med. Inled istället meningen med en kort bestämning till ordet eller namnet. På det sättet får lyssnaren en liten startsträcka in i meningen.

Ett exempel på en mening där det är lätt för lyssnaren att haka på: ”Statsminister Stefan Löfven meddelade idag att han tillsätter två nya ministrar. Detta avslöjade han vid en presskonferens i riksdagshuset …”

Skriva för andra med hjälp av ett allmänt talspråk

Om du ska skriva ett manus som någon annan ska läsa upp gäller det att formulera ett talspråk som är så allmänt som möjligt. Det är ju inte säkert att din uppfattning av vad som är lätt och naturligt talspråk delas av den som ska läsa. Rensa därför bort formuleringar som du misstänker är typiska för just ditt eget sätt att tala. Då kan uppläsaren utgå från din text och sedan fylla på med egna talspråkligheter.

Kom ihåg att tillgänglighets­anpassa rörlig bild

Om du jobbar på en offentlig organisation måste du följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det betyder bland annat att filmer ska ha undertext och att de kan behöva syntolkning.

Tänk alltså på det här när du skriver text som ska talas:

  • Läs texten högt när du skriver!
  • Berätta innehållet för någon för att komma igång med skrivandet och hitta bra formuleringar.
  • Upprepa viktiga ord så att lyssnaren hänger med och får ett sammanhang.
  • När du skriver för andra, sträva efter ett allmänt talspråk som uppläsaren kan revidera och göra till sitt.
  • Följ lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
    .