Skriva siffror – tre enkla knep

En text behöver inte innehålla bara ord. Även siffror ingår i många texter som vi skriver i jobbet. Det kan vara företagets årsredovisning, den viktiga projekt­beskrivningen eller en offentlig statistik­rapport. Om du följer skrivreglerna för siffror blir de enklare att läsa och tolka. Här får du tre knep som hjälper dig på traven.

Siffror fungerar på sätt och vis likadant som specialtecken i en text. Det betyder att läsarna uppfattar dem som annorlunda och avvikande, på samma sätt som de uppfattar till exempel %, & och §. Tecknen sticker ut, stoppar upp och stör flytet i läsningen. Men det behöver inte vara något dåligt. Om siffrorna är viktiga för budskapet i texten är det ju bara bra om de sticker ut och drar till sig läsarnas uppmärksamhet. Däremot är det dåligt om siffrorna är svåra att läsa och tolka.

Tre knep för att skriva siffror på rätt sätt

För att hjälpa läsarna att uppfatta dina viktiga siffror på ett störningsfritt sätt finns det några knep. Och som så ofta handlar knepen om att följa de regler som faktiskt finns. Genom att följa reglerna och vara konsekvent kan du underlätta både läsningen av texten och ditt eget skrivande.

1. Organisera talen i logiska grupper

En tydlig struktur hjälper läsarna att ta till sig budskapet. Det gäller såväl siffrorna i texten som menings­byggnaden eller den övergripande strukturen. Reglerna för siffror i svenska texter är turligt nog både enkla och tydliga.

  • Gör ett fast blanksteg mellan tusentalen. Det är mycket lättare att uppfatta och tolka 1 234 567 890 än 1234567890. Om du hoppar över tusentals­avgränsaren kan det faktiskt också bli otydligt: Betyder 2018 året eller siffran 2 018?
  • Använd kommatecken som decimaltecken, aldrig punkt. Skriv alltså 123,45.
  • Dela in telefonnummer på ett logiskt sätt. För den som ska slå ett nummer på telefonen är det lättare om det står 070‑123 45 67 i stället för 0701234567. Anpassa skrivsättet så att det blir tydligt för läsaren.

2. Skriv ut enheter i löptexten

Skriv ut alla enheter i löpande text. Det är krångligt nog för läsarna att ta till sig siffrorna utan att behöva brottas med kryptiska enheter som kSEK, mn och %. Välj det som är tydligast för läsarna, inte det som är bekvämast för dig.

  • 1 000 kronor är tydligare än 1 kSEK.
  • 10 miljoner är tydligare än 10 mn.
  • 1,2 procent är tydligare än 1,2 %.

Undvik även förkortningar som kr för kronor. Det är nästan aldrig så ont om utrymme att du måste använda förkortningar och special­tecken i löptexten. Tabeller är en annan sak – där kan platsbristen göra att kortare varianter behövs.

3. Skriv tydliga intervall

För att beskriva ett intervall kan du göra på flera sätt. I den här listan ser du vilka.

  • Tankstreck: […] ungdomar i åldern 15–20 år.
  • Mellan och: […] unga personer mellan 15 och 20 år.
  • Från till: […] ungdomar från 15 år till 20 år.

Följ skrivreglerna och underlätta för läsarna – och dig själv

Som du märker finns det tydliga och strikta regler för att skriva siffror i löptext. Kolla upp dem i Svenska skrivregler och Myndigheternas skrivregler. Följ sedan reglerna så att dina texter blir tydliga och konsekventa. Inte bara för läsarnas skull, utan också för din egen.

Anki Mattson, din person­liga språkrådgivare


Relaterade länkar

Ordtecken: råd och regler

Tankstreck eller bindestreck i fotbollsresultatet?

Myndigheternas skrivregler (isof.se)

Hur bör man gruppera siffror i telefonnummer? (isof.se)

Hur grupperar man stora tal som skrivs med siffror? (isof.se)