Skriva i sociala medier

Fler och fler av våra kunder flyttar idag ut sin kund­tjänst, sitt kontakt­center eller sin support på sociala medier. Och vi blir fler och fler för varje dag som skriver profes­sionellt på Facebook, Twitter och andra kanaler som en del av företagets eller myndig­hetens kund- eller medborgar­kommunika­tion. Men få digi­tala redak­törer har fått utbild­ning i att skriva för mediet, och många har fått uppfinna skriv­sätt på egen hand. 

I den här månadens språk­brev ger vi tips från vår nyutkomna upplaga av Skriva i sociala medier som du kan ha nytta av oavsett om du skriver dagligen eller bara publi­cerar ibland. Vissa hade du kanske koll på redan, andra kanske är nya.

Ha koll på varför du skriver

I de sociala medierna fungerar inte tråkig envägs­kommunika­tion. Där är det dialog och ständig inter­aktion. Du måste därför ha social kompetens för att lyckas i sociala medier. Försök att hitta ämnen som väcker följarnas intresse, som har humor eller är angelägna på ett eller annat sätt. Forna reklam­trumpeter som Drick Coca Cola eller Diska med Yes ger dig troligen inte särskilt många följare.

Informellt språk och en ledig ton

I de sociala samman­hangen är det viktigt att skapa relation. Språket i sociala medier är informellt och håller en ledig och avspänd ton. Om du har svårt att hitta ett sådant ton­läge får du några tips här.

Undvik passiva verb

I sociala medier kan det bli näst intill löje­väckande att mässa ut ett budskap i passiv form som en gammal rektor från 1800-talet. Nu är det dags att ta fram den aktiva rösten och använda ett modernt språk från det här år­hundradet och kommunicera dia­logiskt med människor. Låt din röst och ditt språk vara aktivt och levande så att dialogen får spänst och liv. Det gör du enkelt genom att undvika passiva verb.

Tilltala läsaren direkt

Att tilltala läsaren direkt är så självklart i sociala medier, eftersom dialog är förut­sättningen för social inter­aktion. Och en dialog måste ha till­tal för att kunna bli en dialog! Ett direkt till­tal är vårt allra bästa tips till dig som vill hitta ett bra tonläge. När du väl börjar skriva du i dina inlägg kommer du också att märka att din ton blir ledigare och mer avspänd också när det gäller resten av språket.

Var synlig som avsändare

Lika viktigt som direkt tilltal är det vi kallar för avsändar­röst. Det handlar om att tala om sig själv, sitt företag eller sin orga­nisation på ett personligt sätt, det vill säga med pronomenen jag eller vi. De som twittrar som individer använder genom­gående jag för att ge röst åt sina uttalanden. Kund­tjänster, företag och myndigheter använder oftast vi.

Humörsymboler eller emojier

I skrift kan det vara svårt att vara tydlig med vår sinnes­stämning. Leenden, blinkningar, axel­ryckningar, ilska och annat kropps­språk eller tonlägen går inte att visa lika enkelt som i tal. Det är lätt att förstå varför humör­symboler, emojier, används flitigt i de informella sociala medierna. Men när du använder företagets konto kan det vara en bra idé att vara sparsam.

Var återhållsam med emojier

Emojier kan nämligen uppfattas som oseriösa och tramsiga. Det här märker vi ofta när vi pratar med deltagare på våra kurser i att skriva för sociala medier – ungefär halva gruppen brukar tycka om emojier och den andra halvan tycker att de är oseriösa. Och i somras kom en under­sökning om emojier i jobbmejl som visar att de faktiskt sänker läsarens upp­fattning om avsändarens profes­sionella kompetens. Arbetar du i en traditions­tyngd bransch eller på en myndighet bör du därför vara väldigt återhållsam med emojier, och även i yngre branscher är det värt att tänka på.