Skriva för webben

När du skriver webbtext måste du tänka på hur besökaren läser. Vi beter oss nämligen lite annorlunda än när vi läser till exempel en bok. Här är tre exempel på vad som kännetecknar vårt beteende när vi läser på webben.

  • Vi är otåliga.
  • Vi skumläser.
  • Vi vill gärna klicka vidare.
    .

Vägled läsaren med informativa rubriker

Vi är otåliga när vi surfar. Vi ger varje sida i snitt 3–4 sekunder innan vi bestämmer oss för om den är värd att stanna på, och vi ratar 4 av 5 sidor. Det är alltså viktigt att snabbt fånga läsaren. Det allra bästa sättet att fånga läsaren är inte med fina bilder, utan informativa rubriker och underrubriker.

En informativ rubrik sammanfattar vad texten handlar om. Använd gärna aktiva verb, som jag har gjort i rubriken till detta stycke. Ibland fungerar det bra med frågor som rubriker, men oftast är det bäst att svara på frågan istället.

Sammanfatta information i punktlistor, faktarutor och figurer

Vi skumläser på webben. Vi läser alltså sällan från början till slut som i en bok, utan vi skummar igenom texten för att snabbt hitta svar på våra frågor. Ett bra knep för att hjälpa läsaren är att sammanfatta viktig information i punktlistor. Fördelen med punktlistor är att de

  • passar bra för att sammanfatta
  • går snabbt att hitta
  • lättar upp texten rent grafiskt.
    .

Ett annat bra knep som har liknande funktion som punktlistor är faktarutor. Istället för att baka in massa tröttsam och tyngande fakta i löptexten kan du lyfta ur den och placera den i en faktaruta vid sidan. Då blir huvudtexten ledigare, men ändå får du med allt det viktiga. I en faktaruta kan du också förklara svåra termer.

Det tredje knepet för att sammanfatta information är att använda grafiska figurer, till exempel ett flödesschema. Med hjälp av grafik kan du förklara komplicerade sammanhang som skulle behöva en lång utläggning i text. En grafisk illustration är också ofta bättre än ett foto, eftersom den går snabbare att ladda.

Underlätta navigationen med tydliga länkar

Vi vill gärna klicka oss vidare. Det häftiga med webben är ju just att vi kan klicka vidare för att få mer information. Men för att det ska vara någon vits med länkarna ska de förklara var vi hamnar när vi klickar på dem. Skriv alltså inte Klicka här. Det är faktiskt den vanligaste länkformuleringen, men den säger absolut ingenting. Det är som att skriva Gå in här på dörren till ett garage. Visst vore det smartare att skriva Garage på dörren.

Ska länkarna vara i texten eller vid sidan? Det beror lite på vad det är för text. Om själva syftet med texten är att slussa vidare läsaren passar det bra att ha länken inne i texten. Men om länkarna mer ska fungera som fördjupning eller fortsättning på texten är det oftast bäst att samla dem vid sidan.

Använd omdömet

Att skriva för webben är egentligen inget konstigt. Jag inledde med att säga att du ska tänka på hur besökaren läser, och det är inte kanalspecifikt. Försök alltid att sätta dig in i läsarens situation när du skriver och anpassa texten därefter.