Skriva för dyslektiker

Visste du att mellan fyra och åtta procent av alla svenskar har dyslexi, det vill säga mellan 330 000 och 660 000 personer? Dyslexi har ingenting med begåvning att göra – däremot tycker många dyslektiker att det är jobbigt att läsa och skriva. Det kan vara svårt att hitta rätt ord vid rätt tillfälle och förstå texter med mycket information.

Två goda råd

Det finns några enkla knep som underlättar för dyslektiker. Här får du två goda råd – utforma texten luftigt och skaffa dig en bra sökmotor på din webbplats. Fler goda råd kommer i sommarens språkbrev.

Utforma texten luftigt

Dela upp texten i lagom långa stycken – inte för långa eller för korta. Blir de för långa kan texten kännas omöjlig att ta sig igenom. Blir de för korta kan de spärra ut sidan så att texten ser längre ut än vad den är. Ge varje stycke en tydlig underrubrik (precis som i språkbrevet!).

Tänk också på typografin. Använd en större textstorlek och ett ordentligt radavstånd. Gör inte raderna för långa – max 65 tecken per rad. Använd mörk text mot ljus bakgrund. Undvik alltid bildbakgrund och rörlig text!

Skaffa ny sökmotor

Skaffa en sökmotor som hjälper dina besökare att få träff även om de stavar fel. De flesta söktjänster verkar kräva att vi är riktiga stavningsgenier. Men – handen på hjärtat – hur många av oss kan stava till Solsjenitsyn? I dag finns det ett enkelt programmerargränssnitt som kan användas i olika operativsystem och kompletterar den vanliga sökmotorn. Det tillåter besökaren att skriva Sållschenittsin och ändå få träffar på Solsjenitsyn. För dyslektiker är det en ovärderlig hjälp. Gå in på www.ne.se så får du se själv!