Går det att skriva en text som passar för alla?

Kan man skriva så att alla förstår? I dag vill skribenter gärna nå ut till så många som möjligt. Men läsare är en brokig skara med olika behov, och det finns ingen universallösning som passar exakt alla. Det bästa sättet att nå fram är att ta reda på vilka läsarna är och hur de vill ha sina texter. Här får du tips om hur du gör.

Utgå från vad som passar de flesta läsarna

Det allra bästa är att ta reda på vilka krav och förväntningar just dina läsare har. Det kan dock vara ganska svårt. Då kan du i stället utnyttja den kunskap som finns om de flesta läsares behov, vilket är mycket enklare.

Vad vet vi då om våra läsare? De flesta tror nog att vuxna människor i Sverige kan läsa och skriva. Men det är inte riktigt sant. Ungefär 25 procent – var fjärde svensk eller två miljoner människor – läser inte så bra som de borde göra efter att ha gått ut grundskolan. De kan visserligen läsa enkla och välstrukturerade texter med ett innehåll som är välbekant. Men så fort de stöter på texter som inte är tydliga, enkla och välredigerade får de stora problem.

10 råd för att nå fram till läsaren

Det är alltså många som behöver enklare och tydligare texter. Här får du tio goda råd om hur du når de flesta läsare:

 • Skriv för läsaren: försök att ge svar på hennes frågor, varken mer eller mindre.
 • Låt budskapet synas tydligt: skriv en tydlig huvudrubrik och en kort inledning.
 • Lätta upp informationen: skriv inte för faktaspäckat.
 • Skriv det viktigaste först: sammanfatta texten i inledningen.
 • Formulera informativa rubriker: undvik intetsägande rubriker som Allmänt och Bakgrund.
 • Ge texten en röd tråd: skriv logiska stycken som hänger ihop.
 • Skapa relation till läsaren: tilltala henne gärna med du.
 • Skriv lagom långa meningar: växla gärna mellan maximalt 25 ord och ungefär 10 ord.
 • Skriv aktiva verb: skriv hellre Vi serverar kaffe än Kaffe serveras.
 • Använd konkreta ord: skriv hellre bro i stället för konstobjekt.
  .