Skriv siffror på ett lättläst sätt

Siffror är svåra på flera sätt. Hur många nollor har egentligen en miljard? När ska tal hellre skrivas just så, med bokstäver? Frågorna är många. Det finns dock sätt att göra siffror enklare – både för läsare och skribenter. Det är särskilt viktigt när du skriver för personer som har läs­svårig­heter.

Att läsa siffror är klurigt för många

Siffror i löpande text kan ofta försvåra läsningen, oavsett om du är bra på att räkna eller inte. För det första kan själva tecknen, siffrorna, sticka ut och störa. Ögonen dras dit, och om det vill sig illa börjar ögonen hoppa mellan olika siffror i stället för att följa texten från vänster till höger. För det andra måste hjärnan tolka siffrorna och sätta dem i relation till varandra och resten av innehållet.

Det här gäller de flesta läsare. Det är ingen tillfällighet att siffror som står för till exempel procent eller mått ofta är grupperade i listor, tabeller eller under egna rubriker – även i avancerade fack­texter som vänder sig till vana läsare.

Att läsa siffror och ha en funktions­nedsättning

Att ha dyslexi gör det ofta ännu svårare att utläsa om något handlar om miljoner eller miljarder. Dessutom finns det läsare som har problem med att greppa själva betydelsen av talen. För den som har svårt med abstrakta jämförelser kan till exempel procent vara besvärligt. Och personer med kognitiv funktions­nedsättning har ofta svårigheter med det mesta som vanligtvis betecknas med siffror: mängd, tider och jämförelser mellan olika antal. Samma sak kan gälla personer med dys­kalkyli, även om de inte har några andra funktions­nedsättningar.

Tre sätt att hjälpa läsarna

1. Välj bokstäver före siffror när du kan

Använd inte siffror av slentrian. En gammal regel är att tal över tolv ska skrivas med siffror. I dag är gränsen lite mer flytande: bokstäver används ofta upp till tjugo. Men tänk på att siffror alltid sticker ut – låt sammanhanget avgöra. Om du skriver en mer berättande text, med få tal i, kan det ofta flyta på bättre att fortsätta använda bokstäver: ”Hen hade nyss fyllt tjugotvå år.”

Fråga dig också hur exakt talen måste anges. Ofta är det bättre att skriva ”Det bor närmare hundra miljoner människor i Egypten” än ”Det bor 96 951 019 människor i Egypten”.

2. Våga blanda siffror och ord – ibland

Följ den allmänna regeln att runda tal över en miljon kan skrivas till exempel ”10 miljarder”. Det är ofta bättre så, än att räkna med att läsaren ska orka räkna siffror i grupper om tre för att förstå storleks­ordningen.

Tänk på att samma regel gäller i ännu högre grad för till exempel personer med kognitiv funktions­nedsättning. Det kan funka bra att skriva ”klänningen kostade 35 tusen kronor.” Och du kan gärna kombinera detta med att vara mindre exakt då det går: Hellre ”lite mer än 40 tusen” än bara ”40 350”.

Som alltid måste du dock komma ihåg att skriva talen på ett konsekvent sätt i en och samma text.

3. Stryk de siffror som inte är nödvändiga

Fråga dig själv: Är det siffran i sig som är viktig, eller siffrans betydelse? Om det i en nyhet står att ”kommunens vägarbete kostade 2 850 150 kronor”, vad säger det egentligen? Formulera hellre om siffrorna och lägg till information som är mer relevant:  ”Att laga den gamla vägen blev dyrt för kommunen. Det kostade nästan tre miljoner och det var mycket mer än politikerna hade räknat med.”

Att ”27 personer närvarade på mötet” säger inte heller så mycket för de flesta läsare. Är antalet stort, litet eller normalt jämfört med vanliga möten? Eller, är antalet helt irrelevant för besluten som fattades? Stryk det i så fall. Och till sist: om 97 procent röstade ja till något, kan du ofta lika gärna skriva ”nästan alla”.

Att stryka onödiga tal och siffror gör alla texter lättare att läsa. Men det är extra viktigt om du vill skriva riktigt lättläst.