Skriv lättläst för lättare läsning

En internationell undersökning av vuxnas läsförmåga visar att en fjärdedel av alla svenskar inte lever upp till kraven på läsförmåga i årskurs nio. Två miljoner svenskar kan inte läsa en dagstidning med full förståelse och har svårt att läsa och förstå information från till exempel myndigheter, skolor och försäkringsbolag. De flesta är dock inte medvetna om sina svårigheter.

Så läser vi

När man läser en text så är det två parallella processer som pågår, avkodning och förståelse. Avkodning innebär att sätta ihop bokstäverna till ord (m-a-t = mat) och att sedan hitta informationen om ordet i minnet, så att man förstår att mat är något man äter. Förståelse innebär att tolka ordet i dess sammanhang och kräver bland annat att man förstår hur satser och meningar är uppbyggda. Det innebär också att förstå avsändarens avsikt med texten och tillämpa texten på sin egen situation.

Avkodningen och förståelsen sker med hjälp av hjärnans korttidsminne. En mindre god läsare har problem med att avkoda orden och får lägga det mesta av korttidsminnets kapacitet på att avkoda. Eftersom korttidsminnet är begränsat leder det till att det finns mindre kapacitet över till att förstå orden och textens innebörd. En mindre god läsare skumläser dessutom inte, det vill säga hoppar inte över oviktig information, så läsandet tar även av denna anledning mera tid och energi.

Några råd om lättläst

Det finns mycket du kan göra för att mindre goda läsare ska kunna läsa och förstå bättre. Här är några råd:

  • Tänk dig in i läsarens situation – vilken information vill hon eller han ha?
  • Verbet ska komma tidigt i meningen.
  • Ge texten en röd tråd.
  • Använd informativa rubriker och underrubriker.
  • Skriv korta meningar.
  • Visa orsak och verkan i texten. Använd ord som visar på samband: till exempel eftersom, därför, dessutom.
  • Orden ska vara vanliga, korta och konkreta.
  • Låt inte läsaren gissa och läsa mellan raderna utan skriv ut vad du menar.
  • Använd kommatecken för att visa på en paus i läsningen.
  • Använd en luftig och enkel grafisk form.