Skriv begripligt – i språklagens namn!

Det känns som om vi har haft den jämt: vår nya språklag! Fast så värst gammal är den inte, dryga halvåret bara. Den väckte en del uppmärksamhet när den såg dagens ljus den 1 juli förra året, med presskonferens i Rosenbad och både hyllningar och kritik i tidningarna. Det fanns de som hade väntat länge på språklagen, och det fanns de som inte ville ha någon språklag alls.

Språklagen är en så kallad ramlag. Det betyder att den inte innehåller några straffbestämmelser, utan anger de övergripande reglerna för hur myndigheter och andra offentliga organisationer ska bete sig. Det som intresserar oss språkkonsulter mest är naturligtvis det som lagen säger om det offentliga språket, nämligen att det ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

Vad betyder vårdat och enkelt?

Det är verkligen glädjande för alla att myndigheterna ska kommunicera på ett begripligt sätt. Det låter både självklart och grundläggande demokratiskt. Äntligen ska vi förstå Försäkringskassans regler för föräldrapenning eller Skatteverkets blankett N20. Men vad betyder det egentligen att språket ska vara vårdat? Räcker det med att myndigheten stavar rätt? Och enkelt, vad betyder det? Är det orden, meningsbyggnaden eller innehållet som ska vara enkelt? Sist men inte minst begripligt: Hur vet man när det är begripligt? Det som låter självklart i teorin kan visa sig ganska så komplicerat i praktiken.

De flesta som skriver i tjänsten är experter inom olika fackområden. De är till exempel ingenjörer, tekniker, statistiker och biologer – inte experter på språk och kommunikation. Även med höga ambitioner att skriva vårdat, enkelt och begripligt, är det svårt att avgöra när texten är enkel nog, och när den är begriplig för den tilltänkta målgruppen. Framför allt när man själv är expert inom området och tycker att allt är glasklart.

Ny lag lyfter fram gamla problem

Även om lagen är ny står alltså skribenterna inför samma problem och svårigheter som förut. Nämligen att det är svårt att skriva enkelt och begripligt om svåra saker. Och väldigt många offentliga texter handlar om svåra saker, till exempel försäkringssystem, asylregler och ränteavdrag. Det är sannerligen ett problem som kan ge skrivkramp!

Men även om språklagen inte automatiskt löser skrivkrampen hos de stackars skribenterna, kommer den ändå att ge positiva effekter. Jag är övertygad om att ambitionen hos många myndigheter redan har ökat, och att många arbetsplatser planerar nya skrivregler och språkkurser för medarbetarna. Språklagen kanske inte innehåller några svar, men den kan nog sätta igång ett och annat välbehövligt språkvårdsprojekt. Hurra!

Anki Mattson, din personliga språkrådgivare