Skriv bättre i jobbet

Här på Språkkonsulterna träffar vi på alla sorters skribenter, från proffs till amatörer. Och många av dem ställer språkfrågor. Det är kul, eftersom vi gillar att fundera på språkliga klurigheter. Ibland handlar emellertid språkfrågorna inte om språk, i alla fall inte bara. Det är om sådana frågor som det här språkbrevet handlar.

Konsekvens i företagets texter

En del av de icke-språkliga språkfrågorna handlar egentligen om att bestämma sig, eller att hålla reda på vad riktlinjerna på jobbet säger. Ett exempel på det senare är frågan om avdelningar ska skrivas med stor eller liten begynnelsebokstav. Vi svarar nästan alltid att det beror på hur arbetsplatsen valt att benämna sina avdelningar. Om det heter löneavdelningen eller Löner, till exempel. Ett annat exempel på ungefär samma problem är vilket tilltalsord man ska använda, och hur det ska skrivas. Vet du på rak arm om din arbetsplats skriver du eller Du, eller kanske Ni eller ni, eller ska du undvika tilltalsord helt och hållet enligt riktlinjerna? Inte i första hand en fråga om språk alltså, utan om språkliga riktlinjer på arbetsplatsen.

När det inte finns några riktlinjer och vi får vara med och utforma dem, rekommenderar vi alltid det skrivsätt som underlättar mest för skribenterna. Och det som underlättar mest är att de slipper bestämma detaljerna själva.

Objektivitet i myndighetens kommunikation

En annan svårighet vi ofta hör talas om är att skriva objektivt när uppdragsgivaren har ett uttalat syfte med texten, till exempel ett politiskt syfte. Även om vi naturligtvis kan hjälpa till att rensa bort de obefogade värdeorden i sådana texter, så ligger själva objektiviteten på ett annat plan. Du måste helt enkelt göra en noggrann argumentationsanalys och värdera argumenten för och emot den tes du ska presentera. Om du är noggrann i det förarbetet och ser till att både för- och motargument kommer med i din text blir den också maximalt objektiv. I objektiviteten ligger också att presentera metoden och de val som du har gjort under förarbetet.

Du företräder din organisation

När du skriver i jobbet skriver du alltid så att säga å jobbets vägnar. När du informerar på webbplatsen eller skriver myndighetsbeslut som en del av din arbetsdag är det kanske inte så tydligt, men när du skriver en rapport med ett politiskt syfte märks det desto mer. Hur ditt skrivande i jobbet än ser ut, så är du faktiskt spökskrivare åt din organisation. Då gäller det att vara insatt både i språkbruket, riktlinjerna och övergripande mål med verksamheten när du skriver.

Lycka till!

Anki Mattson, din personliga språkrådgivare