Skall blir ska i lagarna

Märkte du något särskilt i luften den 18:e september? Den dagen blåste språkförändringens vindar på Regeringskansliet och ordet skall försvann från nya lagar och författningar. Kortformen ska rekommenderas nu även för lagspråk, ett område som av tradition ansluter sig sist till förändringar i språkbruket. Rekommendationen läggs in i nästa upplaga av Myndigheternas skrivregler, men gäller alltså redan nu.

Tiden var mogen för förändring

Varför dröjde det så länge, och varför sker förändringen nu? Språket i våra texter bör vara så osynligt som möjligt och därför väljer vi de språkformer som stör så få läsare som möjligt skriver Stina Malmberg, en av Regeringskansliets språkexperter, i ett nyhetsbrev. Följer man den regeln hamnar man oftast rätt. I den senaste upplagan av Svenska Akademiens ordlista, SAOL, står ska före skall. Redaktionen som tar fram SAOL menar att det inte finns någon betydelseskillnad mellan orden. Idag är det vanligt med ska i många formella texter och få läsare reagerar på den språkformen. Regeringskansliets beslut har alltså många fördelar.

Språkbruket förändras som bekant, och det som för 25 år sedan var neutralt och vårdat språk kan ge ett stelt och formellt intryck idag. När språket dessutom blivit ett viktigt verktyg för att skapa och vårda relationer har ingen av oss råd att skapa distans till våra läsare.

Har ditt företag riktlinjer och skrivstandarder?

Många organisationer har precis som Regeringskansliet en bestämd standard för språket som gör att texterna får ett enhetligt utseende och en sammanhållen ton och stil. Tanken med gemensamma riktlinjer är att läsaren ska känna igen sig. Små detaljer som stör läsrytmen hindrar läsaren från att fokusera på ditt budskap och forskning visar att läsarens förtroende minskar när texten är inkonsekvent.

Så om din organisation ännu inte bestämt en gemensam standard för sina texter finns det all anledning att ta det steget. Det är ju organisationen som står bakom texten i läsarens ögon, oavsett vilken tjänsteman som skrivit. Med ett gemensamt skrivsätt får era texter en läsarvänlig, korrekt och professionell stil.