Det är skönt att sätta punkt

Punkten är liten men betydelsefull. Den visar hur skribenten delar in sin text i enheter som läsarna ska tolka. Punkten är också symbol för något tillfreds­ställande. När du sätter punkt får du avsluta och gå vidare – och det känns oftast bra.

Men många är osäkra på punkterna och tvekar över hur och när de ska använda dem. Här går vi igenom några fall där det ska vara punkt – och inte.

Ja till en punkt i taget

Punktens vanligaste, och troligen viktigaste, uppgift är att avsluta meningar. När du skriver använder du punkten för begriplighetens skull, för att underlätta för läsaren. Genom att dela upp din text hjälper du din läsare att ta in innehållet.

Punkt använder vi också i förkort­ningar, även om det oftast är bättre att skriva ut dem. Skriv alltså ”till exempel” när det går, men ”t.ex.” när det är platsbrist. Hellre ”januari”, men ”jan.” om utrymmet är litet, till exempel i en tabell.

I klockslag och andra tids­angivelser på svenska ska det vara punkt mellan timme och minut, och även mellan minut och sekund:

 • ”Tåget kommer fram klockan 14.35.”
 • ”Min tid i mål var knappt två timmar: 1.59.28.”
  .

Internationella standarder rekommenderar kolon, så du kan använda det i stället om du vill.

Vill du vara ännu mer precis och ange hundradelar? Då ska du använda kommatecken: ”Sarah Sjöström segrade med en tid strax över en minut och 54 sekunder: 1.54,08.”

Om du numrerar rubriker ska du använda punkt mellan de olika siffrorna, men inte efter den sista siffran:

1 Att skriva klarspråk
1.1 Språklagen kräver begripligt språk
1.2 Låt mottagaren och syftet styra
(Ur innehållsförteckningen till Myndigheternas skrivregler.)

Nej till punkt i rubriker och sifferuttryck

Skriv inte punkt efter rubriker – det är huvudregeln. Frågetecken och utropstecken går däremot bra.

I sifferuttryck använder vi inte punkter på svenska. Använd mellanslag för att avgränsa tusental och kommatecken för att avgränsa decimaler: 70 345,28.

Bruket ser dock olika ut i olika språk. Engelskan har till exempel kommatecken som tusentals­avskiljare och punkt före decimalerna. Tänk på det om du skriver på engelska.

Aldrig två punkter, men tre kan gå

I svenskan använder vi inte två punkter efter varandra. Avslutar du en mening med en förkortning så räcker det med den punkten: ”Uppgiften tas över av en annan avd.” Fast det är bättre att skriva ut hela ordet, förstås.

Men tre punkter fungerar. Det använder vi för att visa att vi utelämnar något, tvekar eller att någon blir avbruten. Tänk på att det ska vara mellanslag före första punkten, förutom när du avbryter mitt i ett ord:

 • ”Jag undrar … eller jag vill veta hur det ligger till.”
 • ”Vad i hela fr…”
  .

Ja och nej till punkter i punktlistor

Hur ska det då vara i punktlistor? Här är två bra tumregler:

 • Om punktlistan består av fullständiga meningar ska det vara punkt efter varje.
 • Om punktlistan består av ofullständiga led, ska det vara punkt efter det sista.

 

Läs gärna fler av våra språkbrev om skiljetecken:

Du kan också fördjupa kunskaperna med hjälp av en bok:

 • Siv Strömquist, Skiljeteckensboken
 • Lynne Truss, Komma rätt, komma fel och komma till punkt
 • Språkrådet, Svenska skrivregler
 • TNC, Skrivregler för svenska och engelska