Samla avrådda termer för att hitta de godkända

Har du koll på termerna i din organisation? I så fall har du förmodligen fullt upp med att hålla reda på alla termer som du ska använda. Men vilka termer ska du inte använda? Att hålla reda på avrådda termer är lika viktigt som att känna till de godkända. Det här språkbrevet handlar om hur din arbetsplats kan underlätta för dig – och för läsarna.

Termer är ord och uttryck som betyder något alldeles särskilt inom ett fackområde. Mellan experter har termerna ett tydligt syfte: att underlätta kommunikationen. Men för läsare som inte är experter kan termerna vara svåra att förstå. Extra svårt blir det om experterna varierar termerna, och till exempel ibland skriver stövel, ibland känga och ibland boot – fast de menar samma sak.

Att använda termer konsekvent och undvika onödiga synonymer är alltså ett bra sätt att hjälpa läsarna. Många organisationer arbetar därför medvetet och aktivt med sina fackord – sin terminologi. De har insett att de måste vara tydliga med vad de menar med olika ord, för sin egen skull och för sina läsares.

Hur ska vi stackars skribenter kunna hålla rätt på termerna?

Det är inte så lätt att hålla rätt på termerna inom olika fackområden. Ofta är de många och har närliggande betydelser. Och när vi pratar är vi inte så noga, utan använder ofta olika ord för samma sak. Det innebär att vi hela tiden skapar nya specialord, synonymer eller jargongord, som bara fungerar i den allra innersta kretsen av experter. De orden behöver vi ringa in och hålla kort. Om de får sprida sig leder det nämligen snart till termkaos inom expertområdet.

När vi skriver på jobbet måste vi därför hålla oss till den överenskomna terminologin. Vi ska använda de godkända termerna och avstå från de termer och ord som är avrådda. För att kunna göra det behöver vi hjälp.

Samla både godkända och avrådda termer i en termlista

Förhoppningsvis finns termerna som du ”får” använda i en lätt tillgänglig och sökbar termlista, där du och andra skribenter kan hitta godkända termer och deras förklaringar. Men minst lika viktigt är det faktiskt att ni kan söka på avrådda termer, och med hjälp av dem hitta fram till de godkända.

Alla skribenter kan nämligen inte rimligen känna till exakt vilka termer som är godkända. En kommun har till exempel både egna termer och benämningar och dessutom lagar och regler med termer i. Det är en svår uppgift för kommunens kommunikatörer att hålla rätt på alla termer. Bör de skriva socialbidrag, försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd? Om de ska få svar på den frågan måste de kunna söka på alla tre termerna.

Läsarna kan troligen inte heller de godkända termerna

Även läsarna behöver de avrådda termerna, för att kunna söka. Kanske är de på jakt efter en ny badrumsmöbel för att tvätta händer och ansikte. Men hur ska de kunna veta om de ska söka efter handfat, tvättställ, vask, tvättho eller kommod?

Vi människor är ju just människor, och vi behöver stöd och hjälp för att kunna göra rätt och hitta rätt. Håll därför reda på termerna i din organisation – både de som ni ska använda och de som ni inte ska använda.