Så samarbetar du med en språkexpert

Behöver du ibland samarbeta med språkexperter i jobbet? Här tipsar vi om hur du utnyttjar språkexpertens expertis – och okunskap – och får glada läsare på köpet.

Hamnar du ibland i samma text som en språkexpert? Det kan vara en kommunikatör, en redaktör eller kanske en språkkonsult. Uppdraget kan vara att skriva en text om ditt expert­område som har ett stort allmän­intresse, och tanken är att ni ska samarbeta om texten.

Du ansvarar för expert­kunskapen i det specifika ämnet – det som står ska vara korrekt i sak. Språkexpertens ansvar är att texten blir tydlig och begriplig för en bredare publik. Ibland kan det säkert kännas som att era expert­områden krockar, men det ena behöver inte utesluta det andra.

Formulera gemensamma mål – varför skriver ni?

Ni tycker säkert olika ibland. Du sitter på viktig ämnes­kunskap, medan språkexperten vill förenkla, lägga till för­klaringar och korta ner eller ta bort sådant som du tycker är viktigt. Se till att ni formulerar ett gemensamt mål med texten: varför ni skriver och för vem. Utgå från det när ni diskuterar, så blir det lättare att hamna rätt.

Om ni ser varandra som en resurs för att uppnå det gemen­samma målet kan samarbetet bli riktigt bra.

Utnyttja språkexpertens okunskap om ämnet

Det är ganska sällan som vi har till­gång till en försöks­person när vi skriver om svåra ämnen. Men en språk­expert är ofta faktiskt precis just det. Så grattis! Lyssna på hens alla frågor om inne­hållet och se det som en chans att testa och vässa till formuleringarna. För när du förklarar ditt expertämne för en människa som du har framför dig hamnar du ofta mitt i prick när det gäller både inne­håll och språk.

Frågor som ”Vad till­för den här informationen egentligen?” kan naturligt­vis vara väldigt frustrerande att få. Du har ju tagit med det för att du tycker att det är både relevant och intressant – och kanske ibland för att inte få kritik från andra som kan lika mycket som du. Tänk då på att det inte är andra ämnes­experter som är just den här textens mål­grupp.

Det som är glas­klart för dig som expert är sällan lika glas­klart för mer oinsatta läsare. Språk­experten kan lättare upptäcka sådant som är svårt eller över­flödigt i texten, just tack vare sin okunskap i ämnet. Då får ni chansen att åtgärda det och till­sammans ge läsarna en bättre upplevelse, med precis rätt mängd information på rätt nivå.

Vi älskar experter

Vi på Språkkonsulterna tar oss gärna an ditt expert­ämne – ihop med dig. Vi gillar att jobba med experter. Använd oss för att se saker ur läsarnas perspektiv och uppmärksamma sådant som kan vara svårt att förstå. Tillsammans ser vi till att din text blir så bra som möjligt för de tänkta läsarna.

Anki Mattson, din person­liga språk­rådgivare