Så blir du en bra textgranskare

Är du en sådan där schyst person som brukar kolla igenom dina kollegors texter och ge återkoppling? Eller arbetar du rentav med textgranskning? I det här Språkbrevet delar vi med oss av fyra värdefulla tips som gör dig till en ännu bättre granskare.

1. Ta reda på vad du ska göra

Textgranskning kan innebära olika saker för olika personer. Ta därför reda på vad just din ”uppdragsgivare” vill ha och behöver. Ska texten bara korrekturläsas så att den följer svenska skrivregler, eller ska du även granska hur rubrikerna passar i det aktuella sammanhanget? Finns det tid att ändra om strukturen och ordningen, eller ska du begränsa dig till att se över flytet i språket? Fråga! Och se till att du får svar innan du sätter i gång.

2. Håll superkoll på regler och riktlinjer

Bland det värsta du kan göra som textgranskare är att ändra från rätt till fel! Se därför till att hålla dig uppdaterad om skrivregler. Till exempel kan kommateringen i svenskan vara annorlunda i dag än när du (eller skribenten!) gick i skolan, liksom reglerna för stor och liten bokstav. Du måste också veta vad som gäller i just den organisation som du granskar texten för. Det kan till exempel finnas riktlinjer för förkortningar, könsneutralt språk och format på stycken, för att nämna några.

3. Ta vara på skribentens kompetens

En text är ett samspel mellan bland annat innehåll och språk. Därför blir ditt arbete så mycket bättre om du kommunicerar med skribenten under granskningen. Du behöver helt enkelt skribentens expertis. (Ibland är det inte skribenten som är expert på innehållet, då får du helt enkelt söka upp rätt person.) Är det något du inte förstår, till exempel för att texten är otydlig? Tala om det för skribenten! Du kan föreslå ändringar som gör texten tydligare, men skribenten behöver vara med och avgöra om dina förslag gör att innehållet kan tolkas fel. Om ni har en dialog kan ni tillsammans komma fram till ett skrivsätt som fungerar bra för syftet och mottagaren.

4. Motivera dina ändringsförslag

Ändra inte mer i texten än du har förtroende och argument för. Om din uppdragsgivare har stort förtroende för dig behöver du troligen inte redovisa alla dina argument, men rätt vad det är kan du stöta på någon som bjuder på lite motstånd. Se därför till att du är medveten om varför du har gjort en viss ändring. Ändrar du ett ordval för att anpassa språket efter organisationens kommunikationspolicy? Eller gör ändringen texten lättare att förstå? På vilket sätt? Se till att du vet!

Om du motiverar dina ändringar bra så ger du skribenten ett mervärde. Din insats blir då något mer än att bara förbättra just den texten; du ger även skribenten en chans att lära sig något nytt. Och vi på Språkkonsulterna vet att många som skriver i jobbet uppskattar varje möjlighet att bli ännu vassare skribenter!