Rubriker – jag älskar dem!

Av allt som en språkkonsult har i sin verktygslåda älskar jag rubrikerna mest. De har tre egenskaper som väcker min kärlek: De bjuder in läsarna i texten, de ger läsarna överblick över textens innehåll och de visar läsarna svaret på deras frågor. 

Men kärleken skulle inte vara fullständig om inte rubrikerna även gav mig som skribent någonting. Och inget kan bättre än rubriker hjälpa mig att hålla mig på den väg som jag har stakat ut för min text.

Huvudrubriken – den ståtliga som bjuder in rätt läsare till texten

Huvudrubriken väcker min beundran där den står för sig själv. Ovanför de andra rubrikerna och ovanför texten talar den om vad texten handlar om och avgränsar ämnet.

Huvudrubriken fångar även in textens målgrupp och skapar rätt förväntningar, så att ingen ska behöva undra om den har kommit till rätt text. Den som vill läsa om stadens planteringar kastar sig nog inte över en text med huvudrubriken Var du får parkera elsparkcyklar. Däremot lockar nog den här rubriken alla vintertrötta läsare att läsa vidare: Här är alla sommargågator och sommartorg 2022.

Huvudrubriken är större än alla andra rubriker, rent fysiskt. Den har ett eget format som gör att den inte ingår i innehållsförteckningen med de andra rubrikerna. På webben kodas den H1.

Rubriker som avslöjar innehållet gör alla läsare glada

Jag älskar att mellanrubrikerna ger läsarna överblick över innehållet i texten. Innehållet må vara redogörande och torrt, men det är lätt överblickbart tack vare mina kära vänner mellanrubrikerna. De sammanfattar innehållet i kortare eller längre avsnitt så att ingen läsare ska behöva undra över vad texten egentligen innehåller.

Du behöver ju nästan inte läsa hela texten när du på första uppslaget ser mellanrubrikerna:

Ofta har texter mellanrubriker på olika nivåer, och det visar läsarna hur texten är uppbyggd hierarkiskt. I långa texter kan rubrikerna vara numrerade för att ge lite extra hjälp – jag älskar deras hjälpsamhet! På webben kodas de H2, H3 och så vidare.

Mellanrubrikerna besvarar stressade läsares frågor

Jag kan utforma och formulera mina mellanrubriker på olika sätt. De är toleranta och älskvärda även på det sättet. Mina personliga känslor för mellanrubrikerna djupnar när de inte bara talar om för läsarna var svaret på frågan finns, utan också talar om vad svaret på frågan är. Är inte det höjden av hjälpsamhet och osjälviskhet?

I en text om klimatet går kanske läsarna in med ett par frågor: Har utsläppen minskat och i så fall med hur mycket? Mellanrubrikerna kan ge svaren utan att läsarna behöver tröska igenom hela texten.

2.1.1 Utsläppen inom handelssystemet var 5,5 procent lägre 2019 jämfört med 2018

Energianläggningar inom handelssystemet minskade med 11 procent

Utsläpp från industrianläggningar inom handelssystemet minskade med 4 procent 

Rubrikerna ger mig struktur och leder min tanke rätt

Rubrikerna hjälper även mig som skriver på många sätt. Ofta börjar jag med att sätta rubrikerna utifrån vilket innehåll jag vet att min text ska ha. Då blir det lättare att få med allt relevant innehåll, och att placera det som hör ihop tillsammans. Rubrikerna är här mina goda vänner som ser till att jag inte svävar ut. De ser till att jag håller mig i skinnet – och till ämnet.

Men de här ”arbetsrubrikerna” är inte huggna i sten. Det kan ha tillkommit information eller ett avsnitt kan ha flyttats. Då måste jag justera så att innehåll och rubriker harmoniserar.

Det kan tyckas konstigt att jag är så förtjust i rubriker att jag skriver ett helt kärleksbrev till dem. Men tänk på allt bra som rubrikerna gör för dina läsare, och för dig som skribent. Det är väl värt lite kärlek?

Anki Mattson, din personliga språkrådgivare