Rädsla att tala inför publik – ett onödigt hinder

Många människor känner stark olust eller rentav ångest för att tala inför andra. Det kan vara ett stort problem – inte minst i yrkeslivet. Nuförtiden förväntas nästan alla medarbetare på ett företag eller i en organisation kunna presentera en idé, ett resultat eller ett projekt på ett professionellt sätt. Men det är inte alltid som de får någon fortbildning eller något stöd i den muntliga kommunikationen. I det här brevet får du några tips på hur du kan motverka obehaget.

Acceptera känslan

En god början är faktiskt att acceptera den negativa känslan. Alla som framträder är mer eller mindre nervösa, men olika bra på att dölja det. Känslan är obehaglig, men den kommer inte att skada dig. Acceptera att nervositeten kommer och tänk: Visst, jag är nervös, men jag fortsätter ändå!

Ställ rimliga krav

Det har slagit mig att många människor ställer orimliga krav på sig själva när det gäller att tala inför andra – allting måste vara perfekt. Det är personligt och utlämnande att tala inför andra och ta plats, och det kan kännas svårt. Men mitt råd är att du ska ställa rimliga krav på dig själv. Och tänk på att de som lyssnar vill att det ska gå bra för dig – de vill bara höra en intressant presentation, inte bedöma eller kritisera dig! Och skulle din nervositet synas, så tolkar lyssnaren den för det mesta bara som ett tecken på att du tar uppgiften på allvar.

Var förberedd

Det är förstås också bra att vara väl förberedd. Du ska gärna ha övat på presentationen. Gå igenom den tyst och läs manus eller stolpar, gå sedan vidare och genomför faktiskt presentationen med bilder och allt. Men kom ihåg att du inte kan förutse allting och ha total kontroll, hur mycket du än övar. Om det händer saker som du inte kan styra under presentationen, försök att ta situationen som den kommer. Om du bestämmer dig för att det är helt OK att inte ha full kontroll, så kan du rentav bli lugnare.

Fokusera på vad du vill säga

Vad kan man då göra rent praktiskt i själva talsituationen, om nervositeten och olusten kommer? Ett tips är att tänka mer på vad du vill säga än på hur du säger det. Koncentrera dig på vad du kan ge dem som lyssnar i stunden. Då flyttar du fokus från dig själv till ämnet och dina viktiga budskap. Och du kan samtidigt lugna dig med att det är innehållet i din presentation som är det intressanta för lyssnarna, inte du som person!

Tala lugnt, pausera, andas

Många vana talare ger rådet att lugna ner tempot och våga göra pauser. Om du talar långsammare och pauserar, så hinner du också andas några djupa, lugna andetag emellanåt, och då signalerar du till kropp och sinne att det här är ingenting farligt – det här går ju bra!

Mats Hydbom, din personliga presentationskonsult