Punktlistor gör dina texter överskådliga

Punktlistor och uppställningar av olika slag är oslagbara redskap för att göra texter överskådliga och ge variation för ögat. Framför allt på webben är de en stor hjälp för läsarna.

Viktigast först – punkter eller numrering?

Låt alltid dina uppställningar ha den mest logiska ordningen så att exempelvis en kronologisk lista alltid har det mest aktuella ledet överst och en lista över vanliga frågor har alltid den vanligaste frågan först. Välj punktlistor när du ska göra en uppräkning utan inbördes rang. Om det finns en kronologi mellan de olika leden kanske en nummerlista passar bättre.

Två grundregler för symmetriska punktlistor

Alla delar i uppställningen ska vara grammatiskt symmetriska. Blanda alltså inte till exempel substantiv med adjektiv, korta fraser med fullständiga meningar och så vidare. Slå gärna upp i skrivreglerna om du är osäker på punktlistans utformning. De två grundreglerna är visserligen ganska lätta att komma ihåg och tillämpa, men undantagen kan vara svåra.

  1. Om den text som föregår listan är en fullständig mening avslutar du den med punkt eller kolon.
  2. Om leden i listan är fullständiga meningar avslutar du varje mening med punkt (som i den här listan), annars sätter du bara punkt efter det sista ledet.

 

Om punktlistan utgör en direkt fortsättning på en oavslutad mening avslutar du det sista ledet med skiljetecken. Så här till exempel:

Våra fem mest efterfrågade produkter är

  • systemkameror
  • stativ
  • film
  • fotopapper
  • framkallningsvätskor.

 

Som hjälp till dina blinda besökare på webben kan du låta det framgå i den inledande texten hur många punkter du har i din punktuppställning. Det är en enkel sak att skriva Våra fem mest efterfrågade produkter i stället för Våra mest efterfrågade produkter.