Prepositioner utmanar språkkänslan

Tänk att det ska vara så svårt med prepositioner – de där små orden som anger riktning eller förhållande till den efterföljande frasen eller satsen. Heter det en offert en tjänst eller om en tjänst, regler om koldioxidutsläpp eller för koldioxidutsläpp?

Vi blir alla osäkra ibland

De allra flesta blir osäkra på svenska prepositioner lite då och då. Och visst är det en djungel! Varför säger vi till exempel att vi ligger sjukhus, men i lumpen och vid universitetet? Ofta säger en utomstående att Kalle jobbar kommunen, men Kalle själv säger att han jobbar i kommunen. Det finns inga tillförlitliga regler att hålla sig till och för det mesta måste vi använda vår språkkänsla för att hitta rätt preposition. För icke infödda talare är det naturligtvis extra svårt.

En preposition som är flitigt använd av skribenter som inte vill vara allt för direkta är kring. Tyvärr ställer den till problem för läsarna eftersom utsagan blir vag och oprecis. ”Kollegiet hade synpunkter kring hanteringen av elevärenden.” Betyder det att kollegiet hade synpunkter på sådant som tangerade hanteringen, men inte på själva hanteringen av elevärenden?

Två andra prepositioner som är älskade och hatade är för och mot. Är ett schampo för mjäll ett schampo som ger dig mjäll eller ett som botar mjäll? Om företaget marknadsför den nya produkten mot kund, är det då en kampanj som går i klinch med kunderna, eller vill företaget egentligen marknadsföra produkten till eller möjligen för kunderna?

Undvik långa, vaga prepositioner

När vi ska bli lite högtidliga och formella är det lätt hänt att gripa till vaga prepositioner som beträffande, angående, rörande, gällande eller avseende. Men det är ord som språkvårdaren bestämt avråder ifrån. Alla dessa långa prepositioner är så betydelsesvaga att de faktiskt är helt och hållet utbytbara mot varandra. I meningen ”Vi behöver bestämma ett möte angående snöröjningen” kan du alltså stoppa in vilken som helst av de ovanstående prepositionerna utan att betydelsen förändras. Men vi rekommenderar ingen av dem. Skriv istället ”Vi behöver bestämma ett möte för att diskutera snöröjningen”. De långa vaga prepositionerna gör språket otympligt och byråkratiskt.

Det är inte ovanligt att dessa långa prepositioner får inleda en rubrik eller ärendemening. Det är alldeles i onödan och tillför inte någonting. Tvärtom utgör de ett extra hinder att ta sig förbi innan man får veta vad ärendet egentligen handlar om. Rubriken ”Betr. bankens marknadsprognos för mars” blir mycket mer direkt och konkret utan den intetsägande prepositionen: ”Bankens marknadsprognos för mars”.

Hjälp finns

Om du är osäker på prepositioner finns det hjälp att få. Språkrådet har en utmärkt databas där de listar vanliga frågor från språkbrukare. Där hittar du svaret på de vanligaste stötestenarna. Om du har en ovanligare fråga eller kanske ett relativt nytt uttryck som kräver en preposition kan du konsultera ordboken Svenskt språkbruk. Den innehåller 85 000 konstruktioner och fraser i svenskan så chansen att hitta en preposition till din fras är ganska stor. Naturligtvis kan du också fråga din personliga språkrådgivare hos/på/från Språkkonsulterna.