Prata med okända

Som barn får vi lära oss att vi aldrig ska prata med okända, som vuxna pratar vi med okända varje dag. Hör du till dem som tycker att det är jobbigt? Det finns knep som underlättar.

Vi följer regler

När vi samtalar med varandra följer vi regler. De flesta av oss är inte ens medvetna om vilka reglerna är. Men om någon bryter mot dem, då blir vi genast irriterade. Du känner kanske någon som är högljudd? Eller någon som alltid avbryter? Sådana personer bryter mot de två reglerna ”anpassa din röstvolym efter situationen” och ”vänta tills det är din tur att tala”.
Men vem sätter reglerna? Och hur vet man vilka regler som gäller? Reglerna sätts av gruppen, och vi känner till dem därför att de är en del i vår sociala fostran. Från direkta förmaningar som vuxna gör till barn till att vi iakttar andras beteende och reaktioner.

Vinn på att bli en medveten samtalspartner

Du kan redan reglerna, och du tillämpar dem mer eller mindre omedvetet varje gång du pratar med någon. Om du blir medveten om reglerna kan du skapa situationer där de du pratar med känner sig mer bekväma. Du kan helt enkelt medvetet skapa situationer där människor tycker om att prata med dig! Det är förstås särskilt användbart när du pratar med människor du inte känner, som arbetskontakter och kunder till exempel.

Bli en god lyssnare

De flesta är medvetna om att goda lyssnare är populära samtalspartner. Men vad gör en god lyssnare då som är så märkvärdigt? Pröva de här korta råden så får du se:

  • Släpp ner axlarna och se till att dina händer är vid sidan av kroppen, inte framför eller bakom. Det fungerar även per telefon, eftersom din hållning påverkar din röst också.
  • Visa med små ”mm” och ”jaha” att du följer med i det talaren säger.
  • Ställ korta frågor då och då som uppmuntrar talaren att fortsätta.
  • Får du en fråga så tänk noga efter innan du svarar, så att svaret har din samtalspartners perspektiv och inte ditt.
  • Om du och dina samtalspartner ser varandra så måste du se till att du vänder ditt ansikte mot den som talar.

 

Använd röstens register

Hur du talar är förstås också viktigt. En glad röst är till exempel något som vi alla vill höra. Du kan få din röst att låta gladare genom att använda lite eftertryck när du talar, men inte så mycket att du låter bestämd. Går du dessutom upp lite i tonläge och drar ut på vokalljuden i slutet av en mening så låter du muntrare.

Låt din samtalspartner känna sig väl till mods

Du kan också använda dig av de strukturer vi som arbetar med språk kallar indirekta talakter. Istället för att säga ”kan du öppna fönstret tack” säger vi ”åh vad varmt det är” och hoppas att någon ska öppna fönstret. Detta sätt att indirekt tala om vad du vill ger din samtalspartner möjligheten att välja att vara trevlig och uppmärksam mot dig, och det är faktiskt något som får de flesta att känna sig väl till mods.

Så visst finns det bra strategier för att samtala med dem du inte känner och få dem att tycka om att prata med dig. Gå ut och pröva och se om det fungerar!