Plain kommer till Sverige 2011!

Sverige har länge varit ett föregångsland när det gäller klarspråksarbete på hög nivå, och nu är det äntligen Sveriges tur att spela huvudrollen och stå värd för en internationell klarspråkskonferens.

Den åttonde internationella Plain-konferensen hålls i Stockholm den 9-11 juni 2011. Vi ser fram mot att välkomna framstående svenska och internationella klarspråksutövare, och är glada och stolta över att kunna bidra till det internationella klarspråksarbetet.

Internationellt samarbete för ett tydligt ramverk

Konferensens tema Etablera ramarna för klarspråk är en naturlig fortsättning på arbetet med att bygga upp en internationell standard och infrastruktur för klarspråksarbete som påbörjades i Amsterdam 2007 och som befästes genom att höja standarden i Sydney 2009. I Stockholm 2011 ska vi förtydliga ramverket ytterligare.

Språkkonsulterna är konferensens huvudarrangör i Stockholm.

Missa inte viktiga datum

Om du vill vara säker på att inte missa viktiga datum i samband med konferensen kan du sätta upp dig på vår info-lista. Då får du e-postmeddelande från oss när det är dags att sätta talarlistan, när det är dags att anmäla sig etc. Skicka ett e-brev till plain2011@sprakkonsulterna.se.

Vad är Plain?

Plain är en internationell organisation som arbetar för att sprida tanken på att klarspråk sparar tid, pengar och liv. Medlemmar i Plain är enskilda klarspråksförespråkare ur alla yrksgrupper liksom små och stora företag eller organisationer som stödjer klarspråksarbetet på olika sätt. Plain är en ideell organisation.

Besök Plains webbplats för mer information.