Placera emojier rätt i texten

Emojier, smileys, humörsymboler, glada gubbar… Kärt barn har många namn. Men var ska du egentligen placera dem i texten? Är det fri placering som gäller, eller finns det regler att utgå ifrån? Här får du svar.

Sammanhanget avgör hur viktig placeringen blir

Emojier är vanligast i privata meddelanden mellan vänner och familjemedlemmar. I sådana informella sammanhang kan du placera emojierna där du tycker att de passar bäst – så länge budskapet är tydligt för mottagaren.

På senare tid har det dock blivit allt vanligare även för företag och myndigheter att använda emojier i sin externa kommunikation, till exempel i inlägg på sociala medier eller i mejlutskick. Emojier kan också förekomma i mejl eller chatt-meddelanden till såväl kollegor som kunder.

Sådana arbetsrelaterade texter ställer högre krav på tydligheten, och då blir det också viktigare att placera emojierna på ett genomtänkt sätt. Själva poängen med emojin är ju att den ska hjälpa läsarna att tolka ditt budskap på det sätt som du har tänkt dig. Här kommer några tips på hur du kan tänka.

Inspireras av notsiffror – placera direkt efter ord eller meningar

Om du är osäker på var din emoji hör hemma har Språkrådet ett råd du kan utgå från: Placera dina emojier ungefär som notsiffror – alltså de siffror du sätter vid ett ord eller en mening som du sedan skriver en fotnot till. Det innebär följande tumregler:

Hör emojin ihop med ett ord eller uttryck?

Placera emojin direkt efter ordet eller uttrycket den hör till, efter mellanslag men före skiljetecken:

”Sommarrea 🌞 – 20 % rabatt på allt!”

”Använd LED-lampor 💡, så sparar du energi i hemmet.”

Hör emojin till hela meningen?

Placera emojin direkt efter meningen den hör till, efter avslutande skiljetecken och ett mellanslag:

”Tack så mycket för ett trevligt möte idag. 😊”

”Stadens parker har öppet kl. 7–21 hela hösten. 🍁”

Använda emojier i stället för skiljetecken

Är det okej att ersätta skiljetecken med emojier? Min erfarenhet är att många gör det i slutet av meningar, till exempel genom att skriva ”Det låter bra 😊” eller ”Ha en fin dag 😊” utan avslutande punkt eller utropstecken. Ofta fungerar det utmärkt. Men om du tvekar mellan att skriva med eller utan skiljetecken rekommenderar jag att du låter skiljetecknen vara kvar.

Ett annat vanligt fenomen är att göra punktlistor med hjälp av emojier. Emojierna får då ersätta punkterna i listan. Den metoden används flitigt av offentliga verksamheter och företag på sociala medier – kanske för att det inte går att göra korrekt formaterade punktlistor där. Detta är en bra metod för att få listan att sticka ut från resten av texten, och med rätt emojier kan du även förstärka budskapet:

Råd vid mycket varmt väder:

☕ Undvik vätskedrivande drycker som kaffe, te och alkohol.

🍉 Ät gärna mat med mycket vätska, till exempel frukt och grönsaker.

⛅ Håll dig i skuggan mitt på dagen.

Sammantaget är mitt råd att placera ut emojier med eftertanke. Strössla inte med dem, utan välj emojier med omsorg och sätt ut dem i texten på ett logiskt och förutsägbart sätt. Då ökar chansen för att läsarna både förstår och tar till sig ditt budskap.

Sofia Olofsson, din personliga språkrådgivare