Partikelfeber – ord som betyder lite

En partikel är enligt ordboken en vag språkvetenskaplig term för ett oböjligt småord. Termen används mest om betonade adverb och prepositioner som bildar en betydelsemässig enhet tillsammans med ett obetonat verb: slarva bort, fråga ut, skruva av, köra om.

Utbrott av partikelfeber

I skrift- och talspråk förekommer emellanåt utbrott av partikelfeber. Det är en grammatisk sjukdom som kan drabba alla typer av texter. Sjukdomen verkar sprida sig och vi vill därför berätta mer om den och om hur den kan botas. Symptomen på partikelfeber är att små, oftast mycket onödiga ord dyker upp i tid och otid. Här följer ett riktigt sjukt (och kanske inte helt autentiskt) exempel:

”Bolaget stärker upp finanserna genom att sälja av aktier. Det avser vidare att utöka genom att starta upp ny verksamhet, flytta ut avdelningar utomlands och köpa upp konkurrenter. Detta leder till en upphaussad marknad. Egentligen hade det varit klokare med en nedbantad organisation där man sparade in på kostnader och sålde ut divisioner istället för att köpa på sig nya förlustgeneratorer.”

Du förstår väl vad vi talar om? Partiklarna i den här texten tillför inte någon information. De förenklar inte läsningen och de tar dessutom 27 teckenplatser i anspråk, tecken som kunnat användas bättre. Prova själv att läsa texten utan de markerade sjukdomsorden.

Vissa partiklar behövs

Men det är naturligtvis inte alltid som partiklarna är av ondo. Ibland är de helt nödvändiga för läsförståelsen och att ta bort dem skulle innebära en betydelseförändring. Det är till exempel stor skillnad mellan att leda in (på nya spår) och leda (ett företag) eller att och gå an. Och tänk bara vilken skillnad det är mellan att komma (för sent) och komma ut (ur garderoben).

Botemedlet

Medicinen mot partikelfeber heter god eftertanke, kanske i hängmattan eller på badbryggan, därefter tar man en ordentlig dos av rödpennan och stryker onödiga partiklar. Så får man en sund och vital text.