Ordtecken: råd och regler

En del ord har egna tecken, så kallade ordtecken. Jag tänker på bland annat tecknen för procent (%), paragraf (§) och olika valutor (€, $, £). De kan kännas förföriskt fiffiga. I stället för till exempel de sju tecknen i procent blir det bara ett – snabbare att både skriva och läsa! Kan man tro. Men det är inte riktigt så enkelt. 

Ordtecken stör läsningen

Varje gång vi kommer till något som avviker i texten stannar vi upp i läsprocessen, vi gör en mikropaus för att komma till rätta med avvikelsen. Det kan vara en stor bokstav som inte föregås av punkt (till exempel ett namn som vi inte omedelbart känner igen) eller en punkt som inte följs av stor bokstav (till exempel i en förkortning). Det kan också vara ett ordtecken.

Alla dessa avvikelser stör läsningen, och allt som stör läsaren är ett hot mot innehållet i din text! Skriv därför ut euro, dollar, promille och procent i löptext. Då kan läsaren koncentrera sig på innehållet i texten.

Exempel på ordtecken: &, %, §, £, @ och °.
Undvik att använda ordtecken i löpande text. Skriv hellre ut ordet som tecknet står för.

Regler för ordtecken

Om du trots allt måste använda ordtecken, till exempel om du har ont om utrymme i tabeller och liknande, bör du följa de regler som gäller. Eftersom de utläses som ord, ska de behandlas som ord. Det innebär att de ska omges av blanksteg, precis som ord. Du skriver alltså En rabatt på 10 %, Pettersson & Bendel och Priset var 100 $. Två undantag från den regeln är snabel-a (@) som skrivs utan blanksteg i e-postadresser och det lilla gradtecknet (°) som skrivs ihop med sin siffra.

Du bör också tänka på att tecknen för bland annat paragraf, procent och valutor bara får skrivas tillsammans med siffror. Du får alltså inte skriva § åtta eller tio %. Det går inte heller att använda dem i sammansättningar eller andra kombinationer. Du kan med andra ord inte skriva 100 %-ig i stället för hundraprocentig eller ‰ -halt i stället för promillehalt.

Det enkla är det geniala – skriv orden med bokstäver

Som vanligt är det enklaste sättet att undvika förvirring att inte krångla till det. Skriv orden med bokstäver. Då slipper du fundera på hur det var med blanksteg och siffror, och läsarna slipper undra vilken valuta det var där tecknet står för. Lycka till!

Anki Mattson, din personliga språkrådgivare