Anki Mattson

Examinerad språkkonsult i svenska, expert på juridiskt klarspråk och myndighetsspråk, vice vd.

Du kan anlita Anki som det här

Anki tar gärna uppdrag som

  • språkexpert i stora och små språkprojekt
  • expert på juridiskt klarspråk
  • kursledare
  • föreläsare
  • språkgranskare
  • lättlästskribent.

Anki gör det svåra enkelt att förstå

Anki är en av våra mest erfarna konsulter. Hennes specialområden är juridiskt klarspråk och myndighetsspråk. Intresset väcktes när hon var språkexpert på Migrationsverket, och byggdes på ytterligare under hennes tid på Justitie­departementets granskningsenhet. Hon har lärt sig att älska samarbetet och diskussionen med jurister när begripligheten är extra viktig!

Inom sina specialområden redigerar hon och undervisar. Men hon skriver också gärna lättlästa texter som ska passa stora mottagargrupper.

Språkgranskning

Kurser och föredrag

Lättlästa texter

Anki kommer in när begripligheten är extra viktig

Anki sätter alltid begripligheten först. Hon ser inte bara till mottagarnas behov att få veta och förstå, utan också skribenternas behov av utveckling och återkoppling. Hon har kombinerat de här två intressena i två böcker som hon är medförfattare till: Juristens skrivhandbok (Jure, andra upplagan 2022) och Uppdrag textgranskning (Prodicta, andra upplagan 2021).

Ankis expertområden

  • juridiskt språk
  • myndighetsspråk
  • lättläst

Våra kunders ord om Anki

”Anki var lyhörd och väldigt observant.”

”Kursledaren var rolig och härlig! Bra stämning och intressanta diskussioner.”

”Vilket jobb Anki har gjort med konsekvensutredningen! Jag tycker det ser jättebra ut, och att det här är precis det som texten behöver. Väldigt bra återkoppling också!”

En glimt av privata Anki

Anki är en riktig söderböna från början, och trivs i sin gamla 50-talsförort söder om Stockholm. När hon inte jobbar njuter hon av sin lite för stora trädgård på landstället nere i Karlskrona skärgård. Bäst trivs hon när de vuxna barnen kommer ner och hjälper till att gräva nya rabatter och röja sly. Eller kanske lagar en god middag tillsammans!