Våra medarbetare

Här ser du vilka vi är och hur vi ser ut. Alla våra konsulter är examinerade språkkonsulter i svenska eller motsvarande. Det gör att du kan vara säker på att våra tjänster håller en hög och jämn kvalitet, oavsett vem av oss som du anlitar.

Karin Dellby

Språkkonsult, vd, terminolog, projektledare

Anki Mattson

Språkkonsult, vice vd, konsultchef

Susanne Blomkvist

Språkkonsult, projektledare

Anna Grytzell

Språkkonsult, ansvarig för sociala medier och mejlutskick

Evelina Grenehed

Språkkonsult, SEO-specialist

Tineska Carlesson Magalhães

Språkkonsult

Tom Rudberg

Språkkonsult