Våra kunder

Våra kunder kan vara allt från offentliga verksamheter till banker, försäkringsbolag och andra privata företag. Här ser du några av de organisationer som vi arbetar med eller har utfört uppdrag åt.

BarnombudsmannenBorås stad Brandkontoret Brottsförebyggande rådet (Brå) Csn Diskrimineringsombudsmannen Eskilstuna kommun Eslövs kommun Folkhälsomyndigheten Formas Funktionsrätt GöteborgHögsta förvaltningsdomstolenJordbruksverket Kammarrätten i Stockholm Karlstads kommun Klimatpolitiska rådet Kommunförbundet Skåne Kulturrådet Kungliga biblioteketKustbevakningen Landskrona stad Linköpings universitetLänsstyrelsen Västra Götaland Länsstyrelsen Östergötland Malmö stad Region Stockholm Socialstyrelsen Statens historiska museer Strängnäs kommun Svenska försäkringsföreningen Trygg-Hansa Umeå universitetVisionYstads kommun