Dataskyddspolicy

För att kunna erbjuda våra tjänster behöver vi spara och behandla person­uppgifter om dig och din organisation. Vi följer de lagar och regler som gäller för att behandla person­uppgifter, så att du ska känna dig trygg som kund hos oss.

Vilka person­uppgifter samlar vi in?

Här kan du se vilka person­uppgifter som vi samlar in. Vi samlar inte alltid in alla dessa uppgifter, utan endast de som är nödvändiga i specifika situationer.

Var får vi person­uppgifterna ifrån?

De person­uppgifter vi behandlar är de uppgifter som du ger till oss, till exempel genom att

 • kontakta oss
 • be om en offert
 • fylla i ett formulär på vår webbplats
 • anmäla dig till ett evenemang.

Vi hämtar också vissa uppgifter från offentliga källor, till exempel allabolag.se.

Utöver det använder vi olika statistik­verktyg som samlar in viss information om din enhet (dator, surf­platta, mobil) och ditt beteende­mönster i våra digitala kanaler. Vi använder inte den här informationen för att skicka anpassad marknads­föring till dig, utan endast för att utvärdera vår webb­plats och vårt nyhets­brev Språkbrevet.

Varför samlar vi in person­uppgifter?

Vi samlar in person­uppgifter för att utföra och förbättra våra tjänster för våra kunder och för andra som har meddelat oss att de är intresserade av vår verksamhet.

Vi har följande rättsliga grunder för att behandla dina person­uppgifter:

 • Avtal
  Den här grunden gäller när du köper varor och tjänster av oss, eller när du besöker våra evenemang. Vi behöver då dina personuppgifter för att kunna fullfölja vår del av avtalet.
 • Rättslig förpliktelse
  Den här grunden gäller när vi måste spara personuppgifter för att följa den lagstiftning som gäller. Till exempel säger bokförings­lagen att vi måste spara bokföringen i sju år.
 • Intresseavvägning
  Den här grunden utgår vi ifrån när vi sparar kontakt­uppgifter till vissa anställda inom offentliga verksamheter, eftersom vi erbjuder tjänster som under­lättar för dem att följa språk­lagen. Vi stödjer oss också på den här grunden när vi sparar e-post­adresser för att skicka ut vårt nyhets­brev Språkbrevet, eftersom vi bara skickar det till dem som själva har valt att prenumerera.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för att vi ska kunna

 • slutföra och följa upp olika avtal
 • ge bra service till dig som är vår kund, eller som har meddelat oss att du vill ha information om vår verksamhet
 • följa den lagstiftning som gäller.

Om du vill att vi raderar dina person­uppgifter hos oss så gör vi givetvis det, förut­satt att det inte bryter mot lagar och regler. Kontakta oss i så fall. Vi raderar uppgifterna så fort vi kan, dock senast inom en månad från att du bad oss att radera dem.

När du prenumererar på vårt Språkbrev sparas din e-post­adress i en separat prenumerant­lista. Du kan själv avsluta din prenumeration när som helst genom att klicka på ”Unsubscribe from this list” längst ner i mejlet, eller genom länken under det här stycket. Då tas din e-post­adress bort från prenumerantlistan.

Avprenumerera från Språkbrevet

Delar vi person­uppgifter vidare till andra?

Vi kommer aldrig att sälja dina person­uppgifter till en tredje part. De enda gånger som vi delar dina person­uppgifter med en tredje part, är om det är nödvändigt för att kunna erbjuda dig vad vi har lovat och om det krävs enligt lagen. Vi behöver till exempel ge vissa av dina personuppgifter till företag som till­handa­håller verktyg för att skicka ut vårt nyhets­brev. Dessutom kan vi behöva ge person­uppgifter till våra under­konsulter och till de myndigheter som kräver det enligt lagen.

I de få fall när vi ger dina person­uppgifter vidare försäkrar vi oss om att mottagaren också följer de lagar och regler om data­skydd som gäller inom EU.

Vilka rättig­heter har du?

Du har stora möjlig­heter att påverka hur vi behandlar dina person­uppgifter. Du har rätt att

 • få veta vilka uppgifter vi har om dig
 • begära att vi rättar felaktiga uppgifter
 • invända mot att vi behandlar dina person­uppgifter
 • be att vi för över dina person­uppgifter till en annan aktör
 • få dina uppgifter hos oss raderade (om det inte strider mot lagar eller regler).

Du har också rätt att klaga hos tillsyns­myndigheten Integritetsskyddsmyndigheten om du är missnöjd med hur vi behandlar dina person­uppgifter.

Vem är personuppgifts­ansvarig?

Personuppgifts­ansvarig är Språkkonsulterna prodicta AB.

Hur används kakor (cookies) på vår webbplats?

En kaka (cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Kakor används på många webbplatser för att användarna ska få en smidigare upplevelse.

På vår webbplats används kakor i exempelvis formulär och kommentarsfält. De används också för att samla in anonym besöksstatistik.

Så undviker du kakor

Du kan stänga av användningen av kakor i din webbläsares säkerhetsinställningar. Där kan du även radera tidigare lagrade kakor.

Du kan också ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en kaka på din dator. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om detta.

Kontakta oss om du har frågor

Har du frågor eller synpunkter på hur vi hanterar dina person­uppgifter? Eller vill du att vi ska radera eller ändra uppgifterna? Kontakta oss!

Du kan läsa mer om data­skydd och dina rättig­heter på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.