Obs att språket förändras

En observant vän kom till mig förra veckan med en språkfråga. Hen hade varit på konsert på Gröna Lund, och sett följande meddelande på en skylt:

”OBS ATT ECLIPSE ÄR STÄNGD UNDER KONSERTEN”.
(Eclipse är en åkattraktion, om någon undrar.)

Min vän reagerade på formuleringen och undrade – är inte det här slang? Att skriva ”Obs att”, alltså?
”OBS! ECLIPSE ÄR STÄNGD…” hade väl varit vanligare att skriva?

Jo, det är sant, sa jag, att ”Obs!” oftare används som en interjektion, med utropstecken och en huvudsats efter (Eclipse är stängd, Manlig personal kan förekomma i omklädningsrummet etc). Men obs är ursprungligen en förkortning för observera. Och det är ju helt grammatiskt korrekt att skriva ”Observera att åkattraktionen är stängd.” I förkortad form bör det dock skrivas med punkt efter, som är brukligt med avbrytningsförkortningar: ”Obs. att Eclipse är stängd.”

Jag misstänker dock att vi är många som inte läser ut det förkortade ”obs” i huvudet, utan betraktar det som ett eget ord. Det är alltså lite av en språklig kameleont som kan ta olika roller i en sats. Det här har även Språkrådet tagit upp i sin frågelåda.

En lustig detalj i sammanhanget är att både min vän och jag själva använder ”obs att” på det här nya (?) sättet, inte minst på Twitter (kanske i analogi med det Twitter-typiska ”dock att”, en grammatisk konstruktion som blivit vanlig för att spara tecken). Men när formuleringen börjar dyka upp i mer officiella sammanhang, och utanför internet, reagerar vi på det – just för att vi börjat förknippa det med vårt eget ”digitala” språk.

Hur använder du obs? Skulle du ha reagerat på skylten?