När texten är ett samarbete

På många arbetsplatser skriver man texter tillsammans. Det kan vara långa rapporter, utskick till stora grupper eller kanske nya texter till företagswebben. Men hur går man bäst tillväga? När Språkkonsulterna coachar arbetsgrupper som skriver tillsammans brukar vi ge specifika råd som går ut på att ringa in textens förutsättningar. Andra råd handlar bland annat om stil och konstruktiv kritik. Här får du våra bästa tips för ett bra skrivsamarbete med kollegorna.

Tänk efter före

Börja med att diskutera och slå fast vem ni skriver till. Ringa in mottagaren, eller mottagarna. Och förstås textens syfte – varför skriver ni texten? Ofta kan det handla om att förmedla viss information, redogöra för en utveckling eller ett resultat. Ibland vill vi avsändare att mottagarna ska svara på något eller kanske köpa en produkt.

När ni är överens om det här, blir det mycket enklare att driva texten åt rätt håll, tillsammans samt var och en för sig. Det blir även enklare att ändra eller stryka sådant ni i efterhand upptäcker faller utanför ramen för textens syfte.

Bestäm tillsammans

Att vara överens om textens syfte och mottagare blir särskilt viktigt när olika skribenter skriver olika avsnitt, som sedan ska slås ihop till en helhet. Arbetet flyter bättre, och texten får förhoppningsvis redan från början rätt svårighetsgrad. Om ni är överens om vilka mottagarna är kan ni föreställa er deras förkunskaper och anpassa texten utifrån det. Och sådant är tidsödande att ändra i efterhand, till exempel om det rör sig om en omfattande text som en rapport.

Men rapporten som genre är samtidigt speciell; en rapports olika delar läses ofta av olika mottagare med olika förkunskaper. Det är få mottagare som läser allt. Det här blir också något att diskutera och ta ställning till i skrivarbetet.

Kanske behöver även kanalen diskuteras; vilket är det bästa sättet att förmedla informationen?

Personlig prägel eller följa företagets språkliga profil?

Alla har en egen stil, och det kan vara roligt att sätta sin egen prägel på texter. Men om du skriver tillsammans med andra kan det göra texter ojämna. De olika delarna i texten ska ju kännas som en helhet. Det blir också ett problem om tanken är att ni skriver men det är företaget eller myndigheten som ska stå som avsändare. Är det då verkligen den enskilda arbetstagarens röst som ska framträda i texten?

Om det finns en gemensam standard för hur företaget ska låta, en språklig profil eller andra riktlinjer, är det läge att utgå från dem. Det gör arbetet enklare att ha bra riktlinjer för språket att luta sig mot. För verksamheter inom offentlig förvaltning finns ju även lagkravet att skriva vårdat, enkelt och begripligt att uppfylla.

Svälja myggor och sila kameler – konsten att ge konstruktiv kritik

En stor och viktig del i ett gemensamt textarbete är att läsa varandras texter och ge konstruktiv kritik. I vårt coachningsarbete märker vi att skribenter ofta har lätt för att fastna på detaljer som inte är så avgörande för texten i huvudsak. De har lätt för att kommentera till exempel enskilda stavfel och val av prepositioner. Naturligtvis är det viktigt att stavfel rättas och att texten får bra språkliga konstruktioner, men den här typen av kritik hjälper sällan medskribenten att förbättra sin text på en avgörande nivå.

Då är det i stället mer givande att exempelvis diskutera textens upplägg:

  • Börjar din kollega i rätt ände med tanke på vad ni ska förmedla?
  • Finns det tydliga innehållsrika rubriker?
  • Använder kollegan alternativ till löptext där det behövs, som diagram, punktuppställningar och faktarutor?
    .

Ett annat gott och viktigt råd är att lyfta fram även sådant som din kollega och medskribent har löst på ett bra sätt i texten. Det är inte självklart att den som har skrivit texten har koll på det, och just därför blir det givande att få veta.