När Facebook kom till jobbet

Från att ha varit en förlängning av vårt privatliv, har Facebook det senaste halvåret på allvar tagit steget in i arbetslivet. Många företag och myndigheter ser möjligheter till marknadsföring och kommunikation i det här nya, sociala mediet. De ser möjligheterna i en enorm marknadsplats, med ett oändligt antal intressenter eller medborgare att kommunicera med.

Även om Facebook är sprunget ur den privata sfären och har en del formella likheter med äldre företeelser som Lunarstorm betyder det inte att företag, kommuner och landsting plötsligt måste börja uttrycka sig med hjälp av så kallade smajlisar och andra symboler. De är faktiskt inte så vanliga på Facebook som man skulle kunna tro. Både användarna och mediet är vuxnare. Och det går utmärkt att skriva sina Facebook-inlägg på helt vanlig svenska.

Inget krångelspråk på Facebook

Däremot är det nu en gång för alla slut med ett högtravande skriftspråk à la kanslisvenska. Det företag som försöker använda Facebook som en kanal för att kommunicera med kunder och intressenter måste hålla en ledig och ganska personlig ton. Försök inte med erhålles eller föreligger i den här kanalen! Personligen är jag övertygad om att sociala medier blir den slutliga dödsstöten för överanvändningen av passiva verb och substantiveringar.

Facebook främjar dialog

Traditionella texter är ju monologiska på grund av papperet de trycks på. Vi skribenter vet inte riktigt vad som händer i mottagarledet: hur texten läses, tolkas och förstås. Och mottagarna kan aldrig vara helt säkra på under vilka omständigheter texten kom till och hur de eventuellt påverkade innehållet och formuleringarna. I århundraden har vi fått nöja oss med att hoppas att vårt budskap når fram.

På Facebook är det annorlunda. Besökarna kan till exempel genast låta dig veta om de gillar det du skrivit. Då visas en liten tumme vid sidan av inlägget och gillarens namn. De kan kommentera och skribenten kan få direkt återkoppling. Det är som en chatt, fast inte alltid i realtid. Facebook-inläggen har en längre livstid och är dessutom inte privata. Alla kan läsa dem.

Äntligen kan myndigheter bli gillade!

Om någon däremot gillar hela sidan, det vill säga gillar själva företaget eller myndigheten, räknas de ihop i vänstermarginalen. Det blir som en förening eller klubb av folk som gillar samma myndighet eller firma. Och det kan svenska myndigheter sannerligen behöva – folk som öppet gillar dem!

Dagens tips är att besöka – och gilla – Språkkonsulterna på Facebook. Lycka till i ditt fejsbuckande, och välkommen in på vår sida!

Anki Mattson, din språkrådgivare