När auktoriteternas språkråd strider mot språkkänslan

Om du känner dig osäker på hur du ska stava ett ord eller uttrycka dig grammatiskt korrekt, så kan du vända dig till Språkrådets bok Svenska skrivregler. Du kan också rådfråga Frågelådan på deras webbplats. Då får du ofta svar snabbt och kan gå vidare med din text, utan att fastna i långa funderingar. Men då och då kommer det svar som är svåra att köpa rakt av, eftersom de inte stämmer överens med språkkänslan. Hur ska man tänka då?

Ibland säger språkvårdens råd helt emot den inbyggda språkkänslan. Ett sådant exempel stötte vi på för en tid sedan, när vi diskuterade en text där ordet chip förekom. Alltså en sådan där metallplatta som finns i till exempel bankkort och minneskort till kameror och datorer.

Vad heter det: Chip eller chips?

När vi gick till Språkrådets frågelåda för att se vad de föreslog för böjningsformer för chip upptäckte vi att de föreslog singularformen chips, och inte chip som vi tagit för given.

Ingen av oss tyckte att det kändes naturligt att använda chips i singular för metallplattan. Ett chips är ju ett potatissnacks! Men Språkrådet bedriver språkvård på uppdrag av regeringen och är alltså är en auktoritet när det kommer till språkråd i Sverige. Därför är det svårt att avfärda deras råd som felaktiga. Däremot kan vi ifrågasätta rådet, mot bakgrund av att vi vill använda ett språk som är vårdat, enkelt och begripligt i enlighet med vår svenska språklag.

Självklart är det viktigt att skriva korrekt, men ibland kan man fundera på varför det ena anses mer rätt än det andra. Språkrådet nämnde i det här fallet båda formerna, även om de förespråkade chips:

”Vi rekommenderar – oavsett betydelse – ett chips, chipset, flera chips, de där chipsen. Tekniker vill gärna för ordet inom datateknik använda ett chip(p), chippet, flera chipp, de där chippen.”

Är det bara tekniker som pratar om chip?

För att fortsätta undersökningen gick vi vidare till Datatermgruppen. Datatermgruppen består av bland annat databranschfolk, språkvårdare och journalister, vars uppgift är att ge språklig vägledning för användningen av olika datatermer. Även Datatermgruppen rekommenderade dock chips:

”Ordet chips (av eng. chip) böjs: ett chips, chipset, flera chips, de där chipsen. Bland tekniker förekommer ofta chip(p) som grundform. Det böjs chippet, flera chip(p), de där chippen. Kommentar: Chips är ett ord med oklar innebörd. Ofta avses en kiselbricka som finns i olika typer av integrerade kretsar. I regel är det bättre att använda precisare alternativ: kiselbricka, krets, komponent, kristall m.fl.”

Datatermgruppen hänvisade, liksom Språkrådet, till att chip skulle vara en fackterm. Är det inte snarare förlegat att rekommendera kiselbricka i stället? Kanske stammar rådet från en tid då inte kortläsare i varenda Konsumbutik uppmanade kunden att vända chippet mot sig. När vi sökte igenom en rad webbplatser visade det sig också att chip var det vanligaste ordet hos såväl dagspressen som bland banker och livsmedelsbolag. Språkkänslan som vi hade verkade alltså finnas hos många andra med.

Chip – vårdat, enkelt och begripligt

Som språkkonsulter måste vi då ta ställning till om vi vill följa auktoriteternas råd, eller om ska gå på språkkänslan och den allmänna användningen. Det är inte alltid ett självklart val.

Det kan ibland vara bra att envisas med att försöka försvenska engelska låneord som redan används i samhället – särskilt om de blir svåra att böja grammatiskt. I det här fallet är det dock inte något problem, vilket Datatermgruppen också visar i citatet ovan. Därför valde vi att i det här fallet att gå på allmänhetens linje och fortsätta använda chip, eftersom vi ansåg att det var ett vårdat, enkelt och begripligt ord.

Uppdatering: nu är rekommendationerna ändrade

Sedan det här inlägget skrevs har både Datatermgruppen och Språkrådet ändrat sina rekommendationer.

  • Språkrådet: ”I betydelsen ’integrerad elektronisk krets’ rekommenderar vi, i likhet med Svenska datatermgruppen, att man använder chipp eller integrerad krets för engelskans chip och integrated circuit. Skriv alltså: ett chippchippetflera chippde där chippen.”
  • Datatermgruppen: ”Använd chipp eller integrerad krets för eng. chip och integrated circuit. Böjningen för chipp blir ett chippchippetflera chippde där chippen. ”

 

Frågelådan på Språkrådets webbplats, isof.se

Vad innebär en rekommendation från Språkrådet?

Datatermgruppen