När är det bra att använda lix?

Visst vore det praktiskt om det fanns ett mekaniskt verktyg att ta till för att säkerställa att din text är lätt att läsa och begriplig för läsarna? På 1960-talet skapades verktyget lix med syfte att göra just det. Kanske var det sprunget ur tidsandans sociala ingenjörskonst och kan ses som en föregångare till dagens AI-verktyg. I dag menar många språkvetare att det är ett trubbigt verktyg för att mäta hur begriplig en text är. I det här språkbrevet förklarar vi hur lix fungerar och hur du kan använda det som hjälpmedel för att skriva lite enklare.

Lix visar om en text innehåller långa meningar och ord

Ordet lix står för läsbarhetsindex och är tänkt att ange ett värde för hur lätt eller svår en text är att läsa. Du kan beräkna en texts lix-värde med hjälp av det digitala verktyget lix.se, som mäter hur långa meningar och ord texten innehåller. Verktyget använder en matematisk formel som bland annat innebär att ord som har fler än sex bokstäver räknas som långa.

När lix har analyserat din text så får du fram textens lix-värde. Texter med ett lix-värde under 30 räknas som mycket lättlästa, och de över 60 som mycket svåra att läsa.

(Källa: lix.se)

Lix säger inget om hur svåra orden är att förstå

Ett långt ord är inte automatiskt svårt. Svenskans möjlighet att sätta samman ord gör att ganska långa ord fortfarande kan vara lätta att både läsa och förstå (mataffärtunnelbanahöstlöv). I byråkratiska texter finns det däremot ofta korta ord som är betydligt svårare (reversutrönaföreta). Det är alltså inte bara längden som avgör om ett ord är svårt, även annat har betydelse – som hur svårt ordets innehåll är att förstå.

Om du vill sänka lix-värdet i din text finns det en hel rad långa verb och prepositioner som du kan ersätta med kortare varianter med samma betydelse.

Välj bort onödigt långa ord

angående
beträffande
gällande
erhålla
föreligger

Välj kortare ord med samma betydelse

om, när det gäller
om, apropå
som rör

finns

Lix kan bara räkna – inte analysera

Lix räknar ut hur många långa meningar texten innehåller. Långa meningar kan vara svårare att läsa och hänga med i än korta. Det gäller särskilt meningar som är krångligt uppbyggda, till exempel med långa så kallade fundament eller inskjutna bisatser. Men en mening som är ganska lång kan fortfarande vara lätt att läsa, om den är skriven på ett enkelt grammatiskt sätt.

Exempel på lång mening med många, långa ord som inte är svår att förstå:

Underklädesaffärens öppettider varierade under mellandagarna, men efter trettonhelgen hade den stängt på heltid.

(Lix-värde 51, näst svåraste kategorin)

Exempel på kort mening med korta ord som är svår att förstå:

Vite utgör det belopp som betalas om föreläggande inte följs.

(Lix-värde 30, lättläst, näst enklaste kategorin)

Fler parametrar avgör om en text är begriplig och lätt att läsa

Men det är såklart inte enbart ordens och meningarnas längd i sig som avgör hur svår en text är att läsa och förstå. Det handlar om vilka ord den innehåller, vad den handlar om och i vilket sammanhang den förekommer. Det krävs med andra ord analys för att komma vidare i textarbetet. Och den analysen måste du göra själv.

Använd de här frågorna när du arbetar med din text för att göra den lätt att läsa och förstå:

  1. Vad har dina läsare för förkunskaper om ämnet? Hur ser deras språkkunskaper ut?
  2. Vilket innehåll behöver dina läsare? Vad behöver du ta med för att texten ska vara användbar för läsarna?
  3. Vilken ordning på innehållet blir bäst för läsarna? Har du tydliga rubriker som hjälper dem att hitta?
  4. Vilka ord kan du vara säker på att läsarna förstår? Behöver du förklara eller byta ut något?

Hur kan du använda lix?

Om du känner på dig att du har skrivit för långa meningar kan det vara en bra idé att testa din text på lix.se. Ibland kan du behöva en siffra för att motivera dig själv att skriva om din text, i stället för bara en känsla. Men kom ihåg att lix-värdet bara mäter en liten del av textens läsbarhet.

Använd lix som ett av flera verktyg för att kontrollera din text. Det allra bästa sättet att testa din texts läsbarhet är att använda läsarna. Gör användartester!