Modeord, jargong och svammel

Senaste jargongen rapporteras från ett förhör i det brittiska parlamentet där en av godisbranschens företrädare bedyrade att choklad har hög pausbarhet. Vad det betyder? Jo, att du kan äta chokladen i omgångar och ta en paus emellanåt. En hamburgare däremot stoppar du i dig utan paus och den har alltså låg pausbarhet.

Nya ord – ofta nödvändiga men inte alltid

Nya ord dyker upp runt omkring oss hela tiden. En del är nödvändiga etiketter på nya saker, till exempel blogg och cykelbox. Dessa ord behöver vi för att kunna föra ett samtal om nya företeelser. Men därutöver kommer ord som pausbarhet, flexidaritet eller proaktivitet. De är inte nödvändiga för att tala om en företeelse utan verkar mera ha kommit till därför att någon språkbrukare tröttnat på att använda samma ord om och om igen. Vi kallar dem för modeord och de känns igen på att de ofta används intensivt under en begränsad tid och sedan försvinner.

Jargong till besvär och nytta

En släkting till modeord är jargong. Det är ord som uppstår inom en viss verksamhet eller bara inom en viss krets och det är bara invigda som förstår dem. Jargongorden är lite förrädiska eftersom de ibland letar sig utanför den initierade kretsen och ställer till med begriplighetsproblem. På min sons högstadieskola hade det nya schemat förkortningen EP tre eftermiddagar i veckan. När jag frågade läraren vad förkortningen stod för upplyste hon mig om att det betydde Egen planering. Jag blev förstås väldigt förvånad över att de ägnade så mycket tid åt att planera och ifrågasatte om det var nödvändigt. Men nej – i själva verket var planeringen bara en halvtimme på måndagsmorgonen – de tre eftermiddagarna ägnade de åt det som de planerat. Ett typexempel på obegriplig jargong.

Jargongen är dock inte bara av ondo. I alla fall så långe den håller sig inom kretsens väggar. Vi språkindivider har nämligen även ett behov av att visa att vi hör ihop, att vi förstår varandra. Och jargongen fungerar alltså som ett socialt kitt som håller oss samman.

Svammel

Förutom modeord och jargong så finns det rent svammel. I svammel finns det oftast ingen substans eller innehåll, men det kan ta ett tag att upptäcka det. Svamlare är nämligen rätt skickliga på att få sin utsaga att låta viktig och genomtänkt, medan den alltså i själva verket inte betyder någonting. På Avigsidan.com finns en floskelgenerator som generar fram svammel, till exempel sådana här meningar i bästa Nilegård-anda:

”Vi har en kompetensplattform som vilar på en tvärvetenskaplig bas och har kvalitet, strukturerad utveckling samt kompetens som bas för att tillhandahålla flexibla lösningar som växer med affärsnyttan.”