Matporr och barackförskola – nyord 2013

Året lider mot sitt slut. Det är en tid när vi samlas för att julfira, mellandagsmysa och nyårsfesta. Det är också en tid då tidningar, tv-rutor och sociala medier fylls av årskrönikor och listor över årets händelser och höjdpunkter. En av dessa årssammanfattningar är Språkrådets nyordslista, som samlar ord som dykt upp eller ökat i användning under året. Nyordslistan är dels intressant som en samtidsspegel, dels som en exempelsamling över det svenska språkets ordbildningsmöjligheter. I det här språkbrevet berättar jag om hur nya ord kan bildas i svenskan, med exempel ur årets nyordsskörd.

Tre vanliga sätt att bilda nya ord

Svenskan är ett språk som ger oss språkbrukare goda möjligheter att utöka det befintliga ordförrådet; det finns flera sätt att bilda nya ord i enlighet med det grammatiska systemet. Vår benägenhet att låna in ord från engelskan utökar dessutom dessa möjligheter ytterligare.

Den vanligaste nyordsuppståndelsemekanismen

Det i särklass vanligaste sättet att bilda nya ord är med sammansättning av flera befintliga ord. Svenskan har en nästan obegränsad möjlighet att bilda nya ord på det här sättet. Oftast är det två substantiv som tillsammans bildar ett nytt – där matporr och barackförskola är två exempel som fått spridning under året som gått. En sammansättning kan också bestå av substantiv + adjektiv (ett klassiskt exempel är jättegott) eller substantiv + verb.

Ett exempel på det sistnämnda är nyordet rävdiska. Enligt en artikel på Språkrådets webbplats myntades det av journalisten Andrev Walden i Aftonbladet den 5 november 2012. Själv hade jag fram till i dag ingen aning om vad rävdiska betydde – men så är jag ju inte heller småbarnsförälder. Ordet härrör sig nämligen ur familjelivet, och står för fenomenet att dra ut på vardagssysslor (som disk), i syfte att få mer av den eftertraktansvärda egentiden. Förleden räv i rävdiskandet tar alltså fasta på den slughet som räven traditionellt brukar få symbolisera. Ett vackert möte mellan gammalt och nytt, eller hur?

Ofta, men inte alltid, kan vi förstå nya sammansättningar även om vi inte hört dem förut. Det beror på att det finns en tydlig systematik som vi känner till (om än inte på ett medvetet plan). Principen för svenska sammansättningar är att förleden bestämmer efterleden: en vattenflaska är en typ av flaska, medan flaskvatten är en typ av vatten. Därför förstår vi också att matporr inte är en maträtt, utan ett slags porr (i betydelsen njutning för ögat, får man förmoda).

Att twerka – en avledningsmanöver

Avledning är ett annat sätt att skapa nya ord i svenskan. Det innebär att man skapar ett nytt ord av ett gammalt genom att lägger till en ny ändelse. Det innebär normalt att ordet byter ordklass. Så har till exempel hus blivit huslig (substantiv till adjektiv) och mejl blivit mejla (substantiv till verb). Tack vare att ordklassernas ändelser är så regelbundna blir det också möjligt för oss att förstå betydelsen hos nya avledningar, även om vi inte hört dem förut. Om jag ger dig ordet tygig eller SAOL:a tror jag att du kan komma på vad det skulle kunna betyda…

Ändelsen -a är i svenska en så tydlig signal för ett verb att vi kan sätta det till nästan vad som helst för att signalera en handling. Numera är det till exempel många som ägnar sig åt att facebooka och instagramma. Jag vet däremot inte hur vanligt det är att twerka, men ordet dyker ändå upp bland Språkrådets nyordsfynd. Här hjälper a-ändelsen det inlånade engelska verbet twerk att platsa i det svenska grammatiska systemet. (Att twerka är alltså ett slags dans där man skakar rumpan – kanske är både ordet och fenomenet en avledningsmanöver?)

Förkortningar eller s.k. initialord

Nya ord kan också uppstå när en förkortning börjar användas som ett eget ord. Det kan till exempel ske när ursprungsordet är så långt att det blir smidigare att använda förkortningen även i tal. Det är dock inte så vanligt, eftersom det krävs mycket för att en ny förkortning ska bli så pass etablerad att tillräckligt många förstår den. Teve och behå är exempel från förr – ett nyare är sms. En annan variant är initialförkortningar, som används för att beskriva ett helt fenomen. Här finns faktiskt ett exempel från förra årets nyordslista: memil. Det står för medelålders man i lycra, och betecknar alltså de dödsföraktande cyklisterna som rör sig i morgontrafiken numera. Kanske hade du sett det förr, men glömt det? Gräm dig inte, sådant är många nyords öde.

Vem bestämmer över nyorden?

Ett vanligt missförstånd när det gäller nyordslistan är att det är Språkrådet som bestämmer över vilka nyord som får ta plats i svenskan. I början av året väckte det stor uppståndelse när Google krävde att Språkrådet skulle ändra definitionen av ordet ogooglebart i 2012 års nyordslista (eftersom den innehöll det generaliserande begreppet ”sökmotorer”). Det slutade med att ordet ströks ur listan. Men med vilken effekt? Uppmärksamheten kring Googles tilltag blev enorm, och har förmodligen garanterat ordet en plats i den svenska allmänhetens medvetande. Att ordet används visar sig enkelt genom en sökning med en sökmotor (!). Och om ett ord används, så finns det. Språkrådet bestämmer inte över språket – det gör du.